Out of the Money Covered Calls for 01/20/2023 - 156 DTE

Below you find the list of out of the money covered calls for the given expiration date. Included are all otm covered call plays from our database that yield more than 1% until expiration.

Company Stock Strike Close Bid on Option Return of premium Return if called
OYST OYST 7,50 7,01 1,45 26,08 % 34,89 %
ONG ONG 26,00 25,70 4,70 22,38 % 23,81 %
OPEN OPEN 7,00 6,01 1,02 20,44 % 40,28 %
ONON ONON 25,00 25,00 3,60 16,82 % 16,82 %
OSTK OSTK 35,00 30,53 4,35 16,62 % 33,69 %
ORGN ORGN 7,50 7,10 1,00 16,39 % 22,95 %
ONEW ONEW 40,00 39,93 5,50 15,97 % 16,18 %
ONCR ONCR 2,50 1,46 0,20 15,87 % 98,41 %
ORGO ORGO 5,00 4,76 0,65 15,82 % 21,65 %
OVID OVID 2,50 2,25 0,30 15,38 % 28,21 %
OXY OXY 65,00 64,16 8,25 14,76 % 16,26 %
OTLY OTLY 5,00 4,10 0,50 13,89 % 38,89 %
OTRK OTRK 2,50 0,82 0,10 13,89 % 247,22 %
OSUR OSUR 5,00 4,56 0,55 13,72 % 24,69 %
OVV OVV 55,00 50,89 6,10 13,62 % 22,80 %
ON ON 75,00 71,15 7,60 11,96 % 18,02 %
OPTT OPTT 2,50 1,42 0,15 11,81 % 96,85 %
OUST OUST 2,50 1,96 0,20 11,40 % 42,45 %
OPK OPK 3,00 2,59 0,25 10,68 % 28,21 %
ORLA ORLA 5,00 3,66 0,35 10,57 % 51,06 %
OMF OMF 40,00 39,55 3,40 9,41 % 10,65 %
ONCT ONCT 2,50 1,17 0,10 9,35 % 133,64 %
OXM OXM 110,00 108,06 9,20 9,31 % 11,27 %
OSK OSK 90,00 87,66 6,80 8,41 % 11,30 %
ONTX ONTX 2,50 1,35 0,10 8,00 % 100,00 %
ORCL ORCL 80,00 79,11 5,70 7,76 % 8,98 %
OTMO OTMO 2,50 0,72 0,05 7,46 % 273,13 %
OTIS OTIS 82,50 81,71 5,20 6,80 % 7,83 %
OSIS OSIS 100,00 99,65 6,20 6,63 % 7,01 %
OWLT OWLT 2,50 2,14 0,10 4,90 % 22,55 %
OPFI OPFI 5,00 2,97 0,10 3,48 % 74,22 %
OTTR OTTR 85,00 80,38 2,45 3,14 % 9,07 %
OMGA OMGA 5,00 4,94 0,15 3,13 % 4,38 %
ORI ORI 25,00 23,79 0,65 2,81 % 8,04 %
OR OR 12,50 10,33 0,25 2,48 % 24,01 %
OPRA OPRA 7,50 5,10 0,10 2,00 % 50,00 %
ONEV ONEV 109,00 108,69 1,95 1,83 % 2,12 %
ORC ORC 4,00 3,26 0,05 1,56 % 24,61 %
OOMA OOMA 15,00 13,28 0,15 1,14 % 14,24 %
OPCH OPCH 40,00 35,21 0,35 1,00 % 14,74 %
BLI BLI 5,00 5,00 1,15 29,87 % 29,87 %
OMER OMER 7,00 6,74 1,55 29,87 % 34,87 %
PACB PACB 9,00 8,26 1,90 29,87 % 41,51 %
PSNL PSNL 5,00 4,80 1,10 29,73 % 35,14 %
XSPA XSPA 1,00 0,87 0,20 29,71 % 48,57 %
COIN COIN 95,00 91,59 20,90 29,57 % 34,39 %
BKKT BKKT 3,50 3,38 0,77 29,50 % 34,10 %
IMH IMH 2,50 0,44 0,10 29,37 % 634,21 %
GOTU GOTU 2,00 1,59 0,36 29,27 % 62,60 %
CGC CGC 4,00 3,80 0,86 29,25 % 36,05 %
LTRPA LTRPA 2,50 1,33 0,30 29,13 % 142,72 %
APLS APLS 70,00 67,95 15,30 29,06 % 32,95 %
COMP COMP 5,00 4,01 0,90 28,94 % 60,77 %
GUSH GUSH 160,00 156,50 35,10 28,91 % 31,80 %
RYTM RYTM 30,00 26,80 6,00 28,85 % 44,23 %
PCT PCT 11,00 10,73 2,40 28,81 % 32,05 %
SEER SEER 12,50 12,34 2,75 28,68 % 30,34 %
LXRX LXRX 4,00 3,37 0,75 28,63 % 52,67 %
IBRX IBRX 5,00 4,75 1,05 28,42 % 35,32 %
BTTX BTTX 2,50 1,81 0,40 28,37 % 77,30 %
ANY ANY 1,00 0,86 0,19 28,36 % 49,25 %
CWEB CWEB 55,00 54,32 12,00 28,36 % 29,96 %
EXPR EXPR 2,50 2,31 0,51 28,33 % 38,89 %
BTBT BTBT 2,50 1,95 0,43 28,29 % 64,47 %
SCO SCO 26,00 25,41 5,60 28,27 % 31,25 %
ATER ATER 3,50 3,18 0,70 28,23 % 41,13 %
GNUS GNUS 1,00 0,95 0,21 28,19 % 34,23 %
XXII XXII 2,00 1,83 0,40 27,97 % 39,86 %
MATV MATV 25,00 24,80 5,40 27,84 % 28,90 %
NVCR NVCR 87,50 85,92 18,70 27,82 % 30,17 %
SNDL SNDL 3,50 3,17 0,69 27,82 % 41,13 %
BHC BHC 7,00 6,25 1,36 27,81 % 43,15 %
ME ME 5,00 4,60 1,00 27,78 % 38,89 %
ENVX ENVX 25,00 24,90 5,40 27,69 % 28,21 %
TLRY TLRY 4,50 4,29 0,93 27,68 % 33,93 %
W W 70,00 68,34 14,80 27,64 % 30,74 %
GH GH 55,00 54,18 11,70 27,54 % 29,47 %
UNG UNG 31,00 30,48 6,55 27,37 % 29,54 %
WISH WISH 2,00 1,64 0,35 27,13 % 55,04 %
NCTY NCTY 2,50 1,65 0,35 26,92 % 92,31 %
NLTX NLTX 2,50 1,18 0,25 26,88 % 168,82 %
SESN SESN 1,00 0,71 0,15 26,80 % 78,64 %
SFIX SFIX 7,50 7,12 1,50 26,69 % 33,45 %
IMGN IMGN 6,00 5,71 1,20 26,64 % 33,19 %
NHWK NHWK 2,50 2,38 0,50 26,60 % 32,98 %
GDRX GDRX 7,50 7,16 1,50 26,50 % 32,51 %
CORZ CORZ 3,50 3,10 0,65 26,48 % 42,57 %
MNMD MNMD 1,00 0,72 0,15 26,48 % 76,55 %
SI SI 110,00 105,07 22,00 26,48 % 32,42 %
SHLS SHLS 25,00 24,90 5,20 26,40 % 26,90 %
SQQQ SQQQ 34,00 33,52 7,00 26,40 % 28,21 %
MVIS MVIS 5,50 5,42 1,13 26,34 % 28,21 %
VXRT VXRT 5,00 4,32 0,90 26,32 % 46,20 %
RIG RIG 3,50 3,46 0,72 26,28 % 27,74 %
ASAN ASAN 30,00 27,89 5,80 26,26 % 35,81 %
CPS CPS 12,50 11,06 2,30 26,26 % 42,69 %
NEGG NEGG 4,50 4,09 0,85 26,23 % 38,89 %
UPST UPST 35,00 33,00 6,85 26,20 % 33,84 %
VTNR VTNR 7,50 6,99 1,45 26,17 % 35,38 %
RAD RAD 11,00 10,86 2,25 26,13 % 27,76 %
AMRN AMRN 2,00 1,69 0,35 26,12 % 49,25 %
MTTR MTTR 6,00 5,81 1,20 26,03 % 30,15 %
BITI BITI 41,00 40,20 8,30 26,02 % 28,53 %
FCEL FCEL 5,50 5,19 1,07 25,97 % 33,50 %
QUBT QUBT 5,00 4,13 0,85 25,91 % 52,44 %
MRTX MRTX 90,00 86,04 17,70 25,90 % 31,69 %
TSP TSP 10,00 9,76 2,00 25,77 % 28,87 %
AMPY AMPY 7,50 7,37 1,50 25,55 % 27,77 %
ATNM ATNM 7,50 5,91 1,20 25,48 % 59,24 %
VIXY VIXY 14,00 13,30 2,70 25,47 % 32,08 %
HYFM HYFM 5,00 4,19 0,85 25,44 % 49,67 %
INBX INBX 25,00 24,74 5,00 25,33 % 26,65 %
PSTX PSTX 5,00 4,22 0,85 25,22 % 48,37 %
ENSV ENSV 2,50 1,49 0,30 25,21 % 110,08 %
BMEA BMEA 12,50 11,94 2,40 25,17 % 31,10 %
CLSK CLSK 7,50 5,97 1,20 25,16 % 57,23 %
FXLV FXLV 2,50 1,99 0,40 25,16 % 57,24 %
LSPD LSPD 22,50 22,40 4,50 25,14 % 25,70 %
SLQT SLQT 2,50 2,24 0,45 25,14 % 39,66 %
CAPR CAPR 5,00 4,99 1,00 25,06 % 25,31 %
CRBU CRBU 10,00 9,99 2,00 25,03 % 25,16 %
GOEV GOEV 4,00 3,95 0,79 25,00 % 26,58 %
SRTY SRTY 42,00 41,99 8,40 25,01 % 25,04 %
GSM GSM 7,00 6,79 1,35 24,84 % 28,79 %
DICE DICE 22,50 20,14 4,00 24,78 % 39,41 %
FSLY FSLY 12,50 12,16 2,41 24,71 % 28,14 %
IDEX IDEX 1,00 0,71 0,14 24,64 % 76,03 %
AHT AHT 12,50 11,74 2,32 24,63 % 32,70 %
YANG YANG 16,00 15,18 3,00 24,63 % 31,36 %
ALT ALT 19,00 17,23 3,40 24,59 % 37,41 %
DRIO DRIO 7,50 6,60 1,30 24,53 % 41,51 %
HEXO HEXO 0,50 0,25 0,05 24,52 % 145,22 %
PLUG PLUG 30,00 29,90 5,85 24,32 % 24,74 %
AEMD AEMD 2,50 1,28 0,25 24,27 % 142,72 %
VNRX VNRX 2,50 2,05 0,40 24,24 % 51,52 %
BE BE 30,00 28,75 5,60 24,19 % 29,59 %
TECS TECS 29,00 28,35 5,50 24,07 % 26,91 %
MAXN MAXN 22,50 22,20 4,30 24,02 % 25,70 %
CRBP CRBP 0,50 0,26 0,05 23,98 % 139,81 %
TZA TZA 28,00 27,14 5,25 23,98 % 27,91 %
U U 55,00 54,34 10,50 23,95 % 25,46 %
BILL BILL 160,00 159,47 30,80 23,94 % 24,35 %
CLOV CLOV 3,50 3,21 0,62 23,94 % 35,14 %
OCGN OCGN 3,00 2,85 0,55 23,91 % 30,43 %
ROKU ROKU 85,00 84,34 16,25 23,87 % 24,83 %
CEI CEI 1,00 0,36 0,07 23,85 % 240,72 %
VLDR VLDR 2,50 1,82 0,35 23,81 % 70,07 %
NTLA NTLA 70,00 67,74 13,00 23,75 % 27,88 %
GME GME 40,00 39,68 7,60 23,69 % 24,69 %
ESTE ESTE 15,00 14,63 2,80 23,67 % 26,80 %
GDS GDS 30,00 29,29 5,60 23,64 % 26,64 %
MSTR MSTR 360,00 352,51 67,30 23,60 % 26,22 %
HIVE HIVE 8,00 7,34 1,40 23,57 % 34,68 %
RBLX RBLX 50,00 48,78 9,30 23,56 % 26,65 %
ACB ACB 2,00 1,89 0,36 23,53 % 30,72 %
JNUG JNUG 37,00 36,23 6,90 23,53 % 26,15 %
CLDX CLDX 38,00 37,33 7,10 23,49 % 25,70 %
APPS APPS 25,00 24,49 4,65 23,44 % 26,01 %
YCBD YCBD 1,00 0,53 0,10 23,42 % 134,19 %
NKLA NKLA 7,50 6,77 1,28 23,32 % 36,61 %
DSGN DSGN 25,00 24,89 4,70 23,28 % 23,82 %
LOVE LOVE 40,00 38,70 7,30 23,25 % 27,39 %
RDHL RDHL 2,50 1,06 0,20 23,26 % 190,70 %
SLNH SLNH 5,00 4,77 0,90 23,26 % 29,20 %
MESO MESO 5,00 3,19 0,60 23,17 % 93,05 %
BLZE BLZE 7,50 7,20 1,35 23,08 % 28,21 %
NLS NLS 2,50 2,40 0,45 23,08 % 28,21 %
BRZU BRZU 87,00 86,55 16,20 23,03 % 23,67 %
FNGG FNGG 7,00 6,95 1,30 23,01 % 23,89 %
GRPN GRPN 13,00 12,84 2,40 22,99 % 24,52 %
SOL SOL 7,50 6,96 1,30 22,97 % 32,51 %
SHOP SHOP 40,00 39,65 7,40 22,95 % 24,03 %
VKTX VKTX 4,00 3,75 0,70 22,95 % 31,15 %
SKYT SKYT 15,00 14,47 2,70 22,94 % 27,44 %
BTU BTU 24,00 23,16 4,30 22,80 % 27,25 %
DOCN DOCN 50,00 48,50 9,00 22,78 % 26,58 %
CENX CENX 10,00 9,71 1,80 22,76 % 26,42 %
IDYA IDYA 12,50 10,25 1,90 22,75 % 49,70 %
NMTR NMTR 0,50 0,27 0,05 22,73 % 127,27 %
SE SE 90,00 89,95 16,65 22,71 % 22,78 %
JMIA JMIA 10,00 9,47 1,75 22,67 % 29,53 %
TELL TELL 4,50 4,07 0,75 22,59 % 35,54 %
YINN YINN 70,00 66,73 12,30 22,60 % 28,61 %
WKHS WKHS 4,50 4,19 0,77 22,51 % 31,58 %
NAK NAK 0,50 0,33 0,06 22,48 % 87,34 %
PBF PBF 34,00 33,31 6,10 22,42 % 24,95 %
UEC UEC 4,50 4,09 0,75 22,42 % 34,53 %
DOCU DOCU 77,50 75,68 13,85 22,40 % 25,34 %
BNTC BNTC 2,50 0,82 0,15 22,39 % 273,13 %
VMEO VMEO 7,50 7,39 1,35 22,35 % 24,19 %
CFLT CFLT 35,00 32,45 5,90 22,22 % 31,83 %
FVRR FVRR 45,00 41,81 7,60 22,22 % 31,55 %
GRAB GRAB 4,00 3,85 0,70 22,22 % 26,98 %
VCNX VCNX 2,50 1,10 0,20 22,22 % 177,78 %
TQQQ TQQQ 40,00 38,82 7,05 22,19 % 25,90 %
IQ IQ 4,50 4,03 0,73 22,12 % 36,36 %
MLCO MLCO 6,00 5,52 1,00 22,12 % 32,74 %
GEVO GEVO 4,00 3,59 0,65 22,11 % 36,05 %
STEM STEM 17,50 16,58 3,00 22,09 % 28,87 %
BARK BARK 2,50 2,50 0,45 22,00 % 22,25 %
GMBL GMBL 1,00 0,55 0,10 22,00 % 119,97 %
CHWY CHWY 50,00 49,43 8,90 21,96 % 23,37 %
MGNI MGNI 10,00 9,72 1,75 21,96 % 25,47 %
PLXP PLXP 2,50 1,67 0,30 21,90 % 82,48 %
JDST JDST 12,00 11,42 2,05 21,88 % 28,07 %
SKIN SKIN 14,00 13,93 2,50 21,87 % 22,48 %
SURF SURF 2,50 1,95 0,35 21,87 % 56,25 %
NRIX NRIX 17,50 16,73 3,00 21,85 % 27,46 %
CELH CELH 105,00 101,00 18,10 21,83 % 26,66 %
NUGT NUGT 32,00 31,85 5,70 21,80 % 22,37 %
ARRY ARRY 25,00 22,92 4,10 21,79 % 32,84 %
TECL TECL 46,00 45,33 8,10 21,76 % 23,56 %
NBEV NBEV 0,50 0,28 0,05 21,74 % 117,39 %
SANA SANA 10,00 8,41 1,50 21,71 % 44,72 %
TOST TOST 20,00 19,10 3,40 21,66 % 27,39 %
BEKE BEKE 17,50 16,19 2,88 21,64 % 31,48 %
DQ DQ 70,00 68,00 12,10 21,65 % 25,22 %
TNA TNA 54,00 53,13 9,45 21,63 % 23,63 %
EXPI EXPI 17,50 17,50 3,10 21,53 % 21,53 %
DUST DUST 22,00 21,47 3,80 21,51 % 24,50 %
SRTS SRTS 15,00 14,97 2,65 21,51 % 21,75 %
DASH DASH 80,00 77,76 13,75 21,48 % 24,98 %
NET NET 80,00 78,05 13,80 21,48 % 24,51 %
DPST DPST 38,00 37,41 6,60 21,42 % 23,34 %
TTD TTD 76,00 75,50 13,30 21,38 % 22,19 %
NGM NGM 17,50 17,09 3,00 21,29 % 24,20 %
TUP TUP 13,00 12,25 2,15 21,29 % 28,71 %
ATOS ATOS 1,50 1,14 0,20 21,28 % 59,57 %
REI REI 3,00 2,85 0,50 21,28 % 27,66 %
UUUU UUUU 7,00 6,84 1,20 21,28 % 24,11 %
SG SG 20,00 18,82 3,30 21,26 % 28,87 %
NOVA NOVA 30,00 29,10 5,10 21,25 % 25,00 %
CHPT CHPT 19,00 18,61 3,25 21,16 % 23,70 %
FREQ FREQ 2,50 2,01 0,35 21,08 % 50,60 %
IBIO IBIO 0,50 0,29 0,05 21,01 % 110,08 %
LPI LPI 70,00 66,27 11,50 21,00 % 27,81 %
SNOW SNOW 170,00 170,00 29,50 21,00 % 21,00 %
DAWN DAWN 30,00 26,57 4,60 20,94 % 36,55 %
AYTU AYTU 2,50 0,29 0,05 20,92 % 946,03 %
DOCS DOCS 37,50 36,41 6,30 20,93 % 24,56 %
ACHR ACHR 5,00 4,63 0,80 20,89 % 30,55 %
ERY ERY 44,00 43,39 7,50 20,90 % 22,60 %
IPSC IPSC 12,50 12,15 2,10 20,90 % 24,38 %
NBR NBR 135,00 133,04 23,00 20,90 % 22,68 %
RKLB RKLB 7,00 6,66 1,15 20,87 % 27,04 %
MNTS MNTS 2,50 2,32 0,40 20,83 % 30,22 %
RELY RELY 12,50 11,88 2,05 20,84 % 27,10 %
SPI SPI 2,50 2,32 0,40 20,83 % 30,21 %
SNAP SNAP 13,00 12,19 2,10 20,81 % 28,84 %
AMR AMR 155,00 150,53 25,90 20,78 % 24,36 %
CPE CPE 42,00 40,15 6,90 20,75 % 26,32 %
LMND LMND 31,00 30,89 5,30 20,71 % 21,14 %
PLL PLL 70,00 67,27 11,50 20,62 % 25,52 %
DCPH DCPH 17,50 16,39 2,80 20,60 % 28,77 %
JAGX JAGX 0,50 0,29 0,05 20,60 % 106,02 %
BITO BITO 15,00 14,88 2,54 20,58 % 21,56 %
DVAX DVAX 16,00 15,82 2,70 20,58 % 21,95 %
UPWK UPWK 20,00 19,33 3,30 20,59 % 24,77 %
GENI GENI 5,00 4,40 0,75 20,56 % 37,08 %
IOT IOT 17,50 16,75 2,85 20,50 % 25,90 %
TTI TTI 4,00 3,82 0,65 20,50 % 26,18 %
HYPR HYPR 2,50 1,47 0,25 20,49 % 104,92 %
SPWR SPWR 27,00 26,80 4,55 20,45 % 21,35 %
CAR CAR 190,00 189,45 32,10 20,40 % 20,75 %
IGC IGC 1,00 0,59 0,10 20,41 % 104,08 %
MQ MQ 9,00 8,56 1,45 20,39 % 26,58 %
NIO NIO 22,00 21,25 3,60 20,40 % 24,65 %
ARBK ARBK 7,50 6,51 1,10 20,33 % 38,63 %
CLMT CLMT 17,00 16,27 2,75 20,34 % 25,74 %
SQ SQ 87,50 86,66 14,65 20,34 % 21,51 %
DM DM 3,50 3,25 0,55 20,33 % 29,39 %
APP APP 35,00 33,75 5,70 20,32 % 24,78 %
MDB MDB 380,00 375,32 63,30 20,29 % 21,79 %
GTLB GTLB 70,00 68,82 11,60 20,27 % 22,33 %
EDIT EDIT 20,00 18,40 3,10 20,26 % 30,72 %
RGLS RGLS 2,50 1,78 0,30 20,27 % 68,92 %
DADA DADA 7,50 6,83 1,15 20,25 % 32,04 %
PRPH PRPH 12,20 12,19 2,05 20,22 % 20,32 %
STNE STNE 13,00 12,19 2,05 20,22 % 28,21 %
CRSP CRSP 80,00 79,94 13,40 20,14 % 20,23 %
AMPL AMPL 20,00 18,56 3,10 20,05 % 29,37 %
CRK CRK 17,00 16,80 2,80 20,00 % 21,43 %
SPXS SPXS 18,00 17,87 2,97 19,93 % 20,81 %
MSOS MSOS 13,00 12,05 2,00 19,90 % 29,35 %
S S 30,00 28,99 4,80 19,84 % 24,02 %
GTHX GTHX 15,00 12,69 2,10 19,83 % 41,64 %
CPSH CPSH 5,00 3,93 0,65 19,82 % 52,44 %
BB BB 7,00 6,84 1,13 19,79 % 22,59 %
BLDP BLDP 9,00 8,78 1,45 19,78 % 22,78 %
SOLO SOLO 2,00 1,82 0,30 19,68 % 31,22 %
FSR FSR 10,00 9,31 1,53 19,67 % 28,53 %
ZM ZM 115,00 113,20 18,60 19,66 % 21,56 %
DKNG DKNG 22,50 20,74 3,40 19,61 % 29,76 %
ERX ERX 54,00 53,09 8,70 19,60 % 21,65 %
FAZ FAZ 20,00 19,54 3,20 19,58 % 22,40 %
PLTR PLTR 10,00 9,89 1,62 19,59 % 20,92 %
UXIN UXIN 1,00 0,61 0,10 19,59 % 95,89 %
BLNK BLNK 26,00 26,00 4,25 19,54 % 19,54 %
KYMR KYMR 35,00 33,66 5,50 19,53 % 24,29 %
EHTH EHTH 10,00 9,20 1,50 19,48 % 29,87 %
PDD PDD 55,00 50,91 8,30 19,48 % 29,08 %
XMTR XMTR 50,00 49,05 8,00 19,49 % 21,80 %
BCRX BCRX 15,00 14,75 2,40 19,43 % 21,46 %
TWLO TWLO 90,00 87,08 14,15 19,40 % 23,41 %
WW WW 7,50 7,09 1,15 19,36 % 26,26 %
WTI WTI 6,00 5,66 0,90 18,91 % 26,05 %
ZG ZG 40,00 39,67 6,20 18,52 % 19,51 %
XPEV XPEV 25,00 23,43 3,65 18,45 % 26,39 %
XM XM 15,00 14,54 2,15 17,35 % 21,07 %
XPOF XPOF 20,00 19,30 2,85 17,33 % 21,58 %
ZEUS ZEUS 30,00 28,97 4,20 16,96 % 21,11 %
Z Z 40,00 39,00 5,65 16,94 % 19,94 %
WWR WWR 2,50 1,75 0,25 16,67 % 66,67 %
XENE XENE 40,00 37,89 5,30 16,26 % 22,74 %
X X 25,00 24,41 3,25 15,36 % 18,15 %
XERS XERS 2,00 1,89 0,25 15,24 % 21,95 %
ZEV ZEV 4,00 3,50 0,45 14,75 % 31,15 %
XOS XOS 2,50 1,98 0,25 14,45 % 44,51 %
WYNN WYNN 70,00 68,35 8,30 13,82 % 16,57 %
WVE WVE 5,00 3,33 0,40 13,65 % 70,65 %
YPF YPF 5,00 4,61 0,55 13,55 % 23,15 %
YY YY 30,00 27,62 3,20 13,10 % 22,85 %
ZI ZI 55,00 51,26 5,90 13,01 % 21,25 %
WSM WSM 165,00 160,53 18,40 12,95 % 16,09 %
YALA YALA 5,00 4,39 0,50 12,85 % 28,53 %
YETI YETI 47,50 45,64 5,20 12,86 % 17,46 %
XBI XBI 95,00 94,80 10,40 12,32 % 12,56 %
XL XL 2,00 1,40 0,15 12,00 % 60,00 %
XOP XOP 140,00 136,08 14,20 11,65 % 14,87 %
XPO XPO 62,50 60,70 6,30 11,58 % 14,88 %
YELL YELL 10,00 7,25 0,75 11,53 % 53,73 %
XRX XRX 19,00 18,99 1,80 10,47 % 10,53 %
WTTR WTTR 7,50 6,95 0,65 10,32 % 19,05 %
XPP XPP 27,00 26,27 2,40 10,05 % 13,11 %
XOM XOM 92,50 91,91 8,00 9,53 % 10,24 %
YUMC YUMC 50,00 48,07 3,90 8,83 % 13,20 %
WSC WSC 45,00 43,50 3,30 8,21 % 11,94 %
XLE XLE 77,00 76,45 5,80 8,21 % 8,99 %
ZH ZH 2,50 1,35 0,10 8,00 % 100,00 %
WWE WWE 75,00 71,00 5,00 7,58 % 13,64 %
XYL XYL 105,00 103,55 7,20 7,47 % 8,98 %
XSW XSW 132,00 131,40 8,80 7,18 % 7,67 %
XRT XRT 75,00 71,48 4,70 7,04 % 12,31 %
WWD WWD 105,00 103,64 6,70 6,91 % 8,31 %
WY WY 37,00 36,95 2,35 6,79 % 6,94 %
XLK XLK 152,00 151,56 9,25 6,50 % 6,81 %
XME XME 55,00 51,66 3,10 6,38 % 13,26 %
ZDGE ZDGE 5,00 3,34 0,20 6,37 % 59,24 %
XLY XLY 175,00 171,08 10,00 6,21 % 8,64 %
WTW WTW 220,00 219,80 11,50 5,52 % 5,62 %
XLF XLF 36,00 35,49 1,84 5,47 % 6,98 %
YUM YUM 120,00 117,90 6,10 5,46 % 7,33 %
XTN XTN 82,00 81,24 4,00 5,18 % 6,16 %
XAR XAR 115,00 114,99 5,60 5,12 % 5,13 %
XHB XHB 67,00 66,61 3,10 4,88 % 5,50 %
WU WU 17,00 16,46 0,75 4,77 % 8,18 %
XLV XLV 135,00 134,36 5,60 4,35 % 4,85 %
YSG YSG 2,50 1,22 0,05 4,27 % 113,68 %
XSOE XSOE 30,00 29,39 1,15 4,07 % 6,23 %
XLB XLB 82,00 81,07 2,90 3,71 % 4,90 %
XPRO XPRO 15,00 13,04 0,45 3,57 % 19,14 %
XPER XPER 17,50 16,34 0,55 3,48 % 10,83 %
XPH XPH 45,00 44,34 1,40 3,26 % 4,80 %
XTL XTL 91,00 90,80 2,80 3,18 % 3,41 %
XLC XLC 60,00 59,77 1,50 2,57 % 2,97 %
XT XT 55,00 54,04 0,90 1,69 % 3,50 %
XLI XLI 105,00 100,08 1,59 1,61 % 6,61 %
XLU XLU 78,00 77,36 1,00 1,31 % 2,15 %
ZNTL ZNTL 30,00 28,51 4,60 19,24 % 25,47 %
FCUV FCUV 15,00 12,72 2,05 19,21 % 40,58 %
SPCE SPCE 8,00 7,01 1,13 19,22 % 36,05 %
SVIX SVIX 14,00 13,98 2,25 19,18 % 19,35 %
VTEX VTEX 5,00 4,35 0,70 19,18 % 36,99 %
CPG CPG 7,50 7,47 1,20 19,14 % 19,62 %
LYFT LYFT 20,00 19,29 3,10 19,15 % 23,53 %
NNOX NNOX 17,50 15,56 2,50 19,14 % 34,00 %
LCID LCID 19,00 18,70 3,00 19,11 % 21,02 %
ADN ADN 3,50 3,12 0,50 19,08 % 33,59 %
BMBL BMBL 35,00 33,71 5,40 19,07 % 23,63 %
CENN CENN 2,50 1,56 0,25 19,08 % 90,84 %
FREY FREY 12,50 12,17 1,95 19,08 % 22,31 %
OGI OGI 1,50 1,25 0,20 19,06 % 42,94 %
TIG TIG 5,00 5,00 0,80 19,05 % 19,05 %
NEXT NEXT 10,00 8,13 1,30 19,03 % 46,41 %
SD SD 20,00 18,78 3,00 19,01 % 26,74 %
STNG STNG 41,00 40,68 6,50 19,02 % 19,95 %
FAS FAS 90,00 89,24 14,25 19,00 % 20,02 %
FUTU FUTU 45,00 41,99 6,70 18,99 % 27,51 %
SHCR SHCR 2,00 1,88 0,30 18,99 % 26,58 %
AR AR 40,00 38,92 6,20 18,95 % 22,25 %
BKSY BKSY 3,00 2,51 0,40 18,96 % 42,18 %
SLCA SLCA 15,00 14,44 2,30 18,95 % 23,61 %
CSTL CSTL 35,00 33,94 5,40 18,92 % 22,63 %
GLBE GLBE 30,00 27,65 4,40 18,92 % 29,03 %
LI LI 33,00 32,37 5,15 18,92 % 21,23 %
VET VET 25,00 24,54 3,90 18,90 % 21,12 %
SSG SSG 34,00 33,45 5,30 18,83 % 20,78 %
EDU EDU 30,00 25,99 4,10 18,73 % 37,05 %
CVRX CVRX 10,00 9,20 1,45 18,71 % 29,03 %
VUZI VUZI 10,00 9,85 1,55 18,67 % 20,48 %
CLSD CLSD 2,50 1,59 0,25 18,66 % 86,57 %
HRMY HRMY 55,00 52,15 8,20 18,66 % 25,14 %
ETSY ETSY 120,00 118,05 18,55 18,64 % 20,60 %
AMBA AMBA 92,50 91,75 14,40 18,62 % 19,59 %
SPXU SPXU 14,00 13,57 2,13 18,62 % 22,38 %
BIG BIG 25,00 24,90 3,90 18,57 % 19,07 %
QRTEA QRTEA 4,25 3,83 0,60 18,58 % 31,58 %
HUBS HUBS 390,00 388,54 60,80 18,55 % 19,00 %
COCO COCO 12,50 12,47 1,95 18,54 % 18,82 %
IMMP IMMP 2,50 2,24 0,35 18,52 % 32,28 %
LODE LODE 1,00 0,64 0,10 18,52 % 85,19 %
FMTX FMTX 12,50 11,85 1,85 18,50 % 25,00 %
SRRK SRRK 12,50 11,53 1,80 18,50 % 28,47 %
DWAC DWAC 30,00 29,55 4,60 18,44 % 20,24 %
HCP HCP 45,00 41,10 6,40 18,44 % 29,68 %
HYRE HYRE 2,50 1,28 0,20 18,43 % 130,41 %
OBE OBE 10,00 9,00 1,40 18,42 % 31,58 %
ACMR ACMR 20,00 19,30 3,00 18,40 % 22,70 %
BIGC BIGC 22,50 20,59 3,20 18,40 % 29,38 %
M M 20,00 19,94 3,10 18,41 % 18,76 %
PRCT PRCT 45,00 43,74 6,80 18,41 % 21,82 %
AFIB AFIB 2,50 1,61 0,25 18,38 % 83,82 %
ANF ANF 20,00 19,34 3,00 18,36 % 22,40 %
KDNY KDNY 22,50 20,64 3,20 18,35 % 29,01 %
CSIQ CSIQ 42,00 41,40 6,40 18,29 % 20,00 %
LIVN LIVN 65,00 64,71 10,00 18,28 % 18,81 %
HL HL 4,50 4,48 0,69 18,21 % 18,73 %
NCLH NCLH 15,00 14,12 2,17 18,16 % 25,52 %
HUYA HUYA 4,00 3,58 0,55 18,15 % 31,98 %
RIVN RIVN 40,00 37,14 5,70 18,13 % 27,23 %
ZS ZS 185,00 181,71 27,90 18,14 % 20,28 %
DDOG DDOG 120,00 115,81 17,75 18,10 % 22,37 %
ESTC ESTC 85,00 84,94 13,00 18,07 % 18,15 %
AMTX AMTX 12,50 10,49 1,60 18,00 % 40,61 %
BROS BROS 45,00 43,94 6,70 17,99 % 20,84 %
JKS JKS 65,00 61,64 9,40 17,99 % 24,43 %
STAA STAA 105,00 104,91 16,00 18,00 % 18,10 %
RNG RNG 55,00 52,48 8,00 17,99 % 23,65 %
FDMT FDMT 10,00 9,54 1,45 17,92 % 23,61 %
WOLF WOLF 92,50 90,11 13,70 17,93 % 21,06 %
EXFY EXFY 22,50 22,40 3,40 17,89 % 18,42 %
VZIO VZIO 13,00 12,85 1,95 17,89 % 19,27 %
EXAS EXAS 45,00 43,53 6,60 17,87 % 21,85 %
SPXL SPXL 95,00 94,29 14,30 17,88 % 18,76 %
CLGN CLGN 10,00 9,59 1,45 17,81 % 22,85 %
TCOM TCOM 26,00 25,80 3,90 17,81 % 18,72 %
ENPH ENPH 310,00 301,15 45,50 17,80 % 21,26 %
LC LC 16,00 15,56 2,35 17,79 % 21,12 %
MRNA MRNA 180,00 176,62 26,60 17,73 % 19,98 %
DFEN DFEN 19,66 19,28 2,90 17,70 % 20,02 %
PLCE PLCE 50,00 49,93 7,50 17,68 % 17,84 %
TDOC TDOC 45,00 40,93 6,15 17,68 % 29,38 %
CROX CROX 80,00 79,26 11,90 17,67 % 18,76 %
MELI MELI 1.090,00 1.082,66 162,30 17,63 % 18,43 %
QS QS 15,00 13,14 1,97 17,64 % 34,29 %
ADMP ADMP 0,50 0,34 0,05 17,54 % 75,44 %
CRON CRON 3,50 3,35 0,50 17,51 % 22,59 %
SENS SENS 2,50 2,15 0,32 17,49 % 36,61 %
ANIX ANIX 5,00 4,04 0,60 17,44 % 45,35 %
WIX WIX 80,00 78,09 11,60 17,45 % 20,32 %
DH DH 25,00 22,91 3,40 17,43 % 28,14 %
LAZR LAZR 12,50 10,98 1,63 17,43 % 33,69 %
API API 5,00 4,72 0,70 17,41 % 24,38 %
BRCC BRCC 11,00 10,45 1,55 17,42 % 23,60 %
PTEN PTEN 15,00 14,50 2,15 17,41 % 21,46 %
LGMK LGMK 1,50 1,35 0,20 17,39 % 30,43 %
COMM COMM 11,00 10,83 1,60 17,33 % 19,18 %
OLMA OLMA 5,00 4,06 0,60 17,34 % 44,51 %
PD PD 30,00 29,15 4,30 17,30 % 20,72 %
POSH POSH 15,00 13,90 2,05 17,30 % 26,58 %
DDD DDD 13,00 12,50 1,84 17,26 % 21,95 %
UBR UBR 29,00 28,54 4,20 17,26 % 19,16 %
ASXC ASXC 1,00 0,68 0,10 17,24 % 72,41 %
HEAR HEAR 11,00 10,54 1,55 17,24 % 22,36 %
MVST MVST 3,50 3,06 0,45 17,24 % 34,10 %
TSLA TSLA 940,00 928,10 136,50 17,24 % 18,75 %
PSFE PSFE 2,50 2,11 0,31 17,22 % 38,89 %
LTHM LTHM 32,50 31,36 4,60 17,19 % 21,45 %
SEDG SEDG 330,00 324,18 47,50 17,17 % 19,27 %
GSAT GSAT 2,00 1,71 0,25 17,12 % 36,99 %
CEIX CEIX 69,00 67,13 9,80 17,09 % 20,36 %
LAC LAC 32,50 31,00 4,50 16,98 % 22,64 %
LOOP LOOP 7,50 7,23 1,05 16,99 % 21,36 %
SIFY SIFY 2,50 2,41 0,35 16,99 % 21,36 %
DDS DDS 320,00 313,70 45,50 16,96 % 19,31 %
ARVL ARVL 2,50 1,38 0,20 16,95 % 111,86 %
KZR KZR 12,50 10,35 1,50 16,95 % 41,24 %
TEAM TEAM 290,00 289,30 41,90 16,94 % 17,22 %
OKTA OKTA 110,00 107,11 15,50 16,92 % 20,07 %
PTRA PTRA 7,50 6,91 1,00 16,92 % 26,90 %
ADMA ADMA 2,50 2,42 0,35 16,91 % 20,77 %
SRG SRG 14,00 13,83 2,00 16,91 % 18,34 %
DK DK 27,30 27,00 3,90 16,88 % 18,18 %
SIG SIG 70,00 67,30 9,70 16,84 % 21,53 %
JOBY JOBY 7,50 6,25 0,90 16,82 % 40,19 %
PERI PERI 22,50 22,22 3,20 16,82 % 18,30 %
TDW TDW 20,00 19,82 2,85 16,79 % 17,86 %
BRLT BRLT 10,00 8,01 1,15 16,77 % 45,86 %
HOOD HOOD 12,00 11,07 1,59 16,77 % 26,58 %
PL PL 7,50 6,27 0,90 16,76 % 39,66 %
VIRX VIRX 5,00 4,18 0,60 16,76 % 39,66 %
KMPH KMPH 7,50 5,93 0,85 16,73 % 47,64 %
KTOS KTOS 15,00 15,00 2,15 16,73 % 16,73 %
EAT EAT 33,00 32,88 4,70 16,68 % 17,10 %
ARWR ARWR 50,00 48,31 6,90 16,66 % 20,74 %
BNTX BNTX 165,00 162,48 23,20 16,66 % 18,47 %
HYLN HYLN 5,00 4,55 0,65 16,65 % 28,04 %
INVZ INVZ 7,50 5,96 0,85 16,62 % 46,63 %
ACCD ACCD 15,00 12,64 1,80 16,61 % 38,38 %
CNK CNK 17,50 17,24 2,45 16,57 % 18,32 %
TRMD TRMD 20,00 19,00 2,70 16,56 % 22,70 %
TREE TREE 50,00 46,49 6,60 16,55 % 25,34 %
RCL RCL 45,00 42,32 6,00 16,52 % 23,90 %
AVEO AVEO 8,00 7,80 1,10 16,42 % 19,40 %
COUP COUP 80,00 75,84 10,70 16,43 % 22,81 %
ARKK ARKK 52,18 52,18 7,35 16,40 % 16,40 %
SGMO SGMO 7,00 6,39 0,90 16,39 % 27,50 %
HIBB HIBB 55,00 54,84 7,70 16,33 % 16,67 %
SEMR SEMR 15,00 14,27 2,00 16,30 % 22,25 %
MIRM MIRM 25,00 25,00 3,50 16,28 % 16,28 %
SIX SIX 25,00 25,00 3,50 16,28 % 16,28 %
GPS GPS 11,00 10,73 1,50 16,25 % 19,18 %
HARP HARP 2,50 2,15 0,30 16,22 % 35,14 %
PDCE PDCE 65,00 60,20 8,40 16,22 % 25,48 %
LIDR LIDR 4,00 2,87 0,40 16,19 % 61,94 %
TME TME 5,00 4,74 0,66 16,18 % 22,55 %
LGHL LGHL 2,00 1,44 0,20 16,13 % 61,29 %
TUEM TUEM 2,50 0,36 0,05 16,13 % 706,71 %
WGMI WGMI 16,00 15,13 2,10 16,12 % 22,79 %
MTDR MTDR 60,00 58,39 8,10 16,11 % 19,31 %
PATH PATH 22,50 20,91 2,90 16,10 % 24,93 %
SBOW SBOW 45,00 41,84 5,80 16,09 % 24,86 %
FAZE FAZE 12,50 11,19 1,55 16,08 % 29,67 %
PAGS PAGS 17,50 15,24 2,10 15,98 % 33,18 %
AKYA AKYA 17,50 15,65 2,15 15,93 % 29,63 %
LNTH LNTH 85,00 83,78 11,50 15,91 % 17,60 %
ASO ASO 47,00 46,30 6,35 15,89 % 17,65 %
AGQ AGQ 25,00 24,08 3,30 15,88 % 20,31 %
BURL BURL 160,00 160,00 21,90 15,86 % 15,86 %
AUPH AUPH 9,00 8,63 1,18 15,84 % 20,81 %
CFVI CFVI 11,00 10,24 1,40 15,83 % 24,36 %
PUBM PUBM 25,00 22,69 3,10 15,82 % 27,62 %
SHAK SHAK 55,00 54,15 7,40 15,83 % 17,65 %
WE WE 6,00 5,50 0,75 15,81 % 26,45 %
AMRC AMRC 70,00 68,92 9,40 15,79 % 17,62 %
HNST HNST 5,00 4,40 0,60 15,79 % 31,58 %
ACER ACER 2,50 1,47 0,20 15,75 % 96,85 %
BXC BXC 80,00 77,87 10,60 15,76 % 18,92 %
HA HA 17,00 16,89 2,30 15,76 % 16,52 %
PINS PINS 25,00 23,53 3,20 15,74 % 22,97 %
APA APA 35,00 33,49 4,55 15,72 % 20,94 %
NFLX NFLX 250,00 249,00 33,75 15,68 % 16,14 %
MTCH MTCH 70,00 69,40 9,40 15,67 % 16,67 %
SSYS SSYS 20,00 19,57 2,65 15,66 % 18,20 %
BEST BEST 2,50 1,48 0,20 15,62 % 95,31 %
EAR EAR 2,50 1,11 0,15 15,62 % 160,42 %
IS IS 5,00 4,44 0,60 15,62 % 30,21 %
EYPT EYPT 12,50 11,11 1,50 15,61 % 30,07 %
BABA BABA 95,00 94,13 12,70 15,60 % 16,66 %
EQT EQT 47,00 45,25 6,10 15,58 % 20,05 %
RGNX RGNX 35,00 33,37 4,50 15,59 % 21,23 %
CGEN CGEN 2,50 1,49 0,20 15,56 % 94,55 %
MNKD MNKD 4,50 4,08 0,55 15,56 % 27,30 %
RRGB RRGB 10,00 8,93 1,20 15,52 % 29,37 %
GRWG GRWG 7,50 5,96 0,80 15,50 % 45,35 %
SOHU SOHU 17,50 17,50 2,35 15,51 % 15,51 %
TSHA TSHA 5,00 4,10 0,55 15,49 % 40,85 %
EVGO EVGO 12,00 11,95 1,60 15,46 % 15,94 %
CZR CZR 55,00 51,60 6,90 15,44 % 23,04 %
SPLK SPLK 115,00 114,84 15,35 15,43 % 15,59 %
MUX MUX 4,00 3,37 0,45 15,41 % 36,99 %
PLTK PLTK 12,50 12,36 1,65 15,41 % 16,71 %
RH RH 320,00 312,40 41,70 15,40 % 18,21 %
SLI SLI 7,50 6,37 0,85 15,40 % 35,87 %
VYGR VYGR 7,50 6,37 0,85 15,40 % 35,87 %
CVE CVE 18,00 18,00 2,40 15,38 % 15,38 %
RMO RMO 1,00 0,75 0,10 15,38 % 53,85 %
CLNE CLNE 9,00 8,03 1,07 15,37 % 29,31 %
FNKO FNKO 22,50 21,41 2,85 15,36 % 21,23 %
MNTK MNTK 17,50 16,15 2,15 15,36 % 25,00 %
TIGR TIGR 4,00 3,83 0,51 15,36 % 20,48 %
KODK KODK 7,50 6,84 0,91 15,35 % 26,48 %
PGEN PGEN 5,00 2,63 0,35 15,35 % 119,30 %
AI AI 25,00 22,59 3,00 15,31 % 27,62 %
EDC EDC 39,00 38,39 5,10 15,32 % 17,15 %
TFFP TFFP 7,50 6,03 0,80 15,30 % 43,40 %
HALL HALL 2,50 1,89 0,25 15,24 % 52,44 %
PLSE PLSE 2,50 1,89 0,25 15,24 % 52,44 %
URBN URBN 23,00 22,68 3,00 15,24 % 16,84 %
ATXS ATXS 7,50 6,44 0,85 15,21 % 34,17 %
GFS GFS 65,00 64,41 8,50 15,20 % 16,26 %
SM SM 45,00 40,96 5,40 15,19 % 26,55 %
HCC HCC 35,00 33,41 4,40 15,17 % 20,65 %
AKA AKA 2,50 2,28 0,30 15,15 % 26,26 %
SILJ SILJ 10,00 9,89 1,30 15,13 % 16,41 %
TTCF TTCF 7,50 7,23 0,95 15,13 % 19,43 %
SDOW SDOW 28,00 27,43 3,60 15,11 % 17,50 %
SMAR SMAR 40,00 37,33 4,90 15,11 % 23,34 %
RRC RRC 35,00 32,78 4,30 15,10 % 22,89 %
RBOT RBOT 5,00 4,58 0,60 15,08 % 25,63 %
UBER UBER 33,00 32,49 4,25 15,05 % 16,86 %
MP MP 40,00 36,73 4,80 15,04 % 25,29 %
MJ MJ 7,00 6,51 0,85 15,02 % 23,67 %
WING WING 140,00 137,78 18,00 15,03 % 16,88 %
TVTX TVTX 30,00 27,59 3,60 15,01 % 25,05 %
QLD QLD 58,00 57,61 7,50 14,97 % 15,76 %
ARKW ARKW 64,00 63,88 8,30 14,93 % 15,15 %
BYND BYND 40,00 35,77 4,65 14,94 % 28,53 %
TTT TTT 55,00 54,64 7,10 14,93 % 15,69 %
ITCI ITCI 55,00 51,62 6,70 14,92 % 22,44 %
UPRO UPRO 52,50 50,05 6,50 14,93 % 20,55 %
SPOT SPOT 125,00 122,60 15,90 14,90 % 17,15 %
WIMI WIMI 2,50 1,93 0,25 14,88 % 48,81 %
SNDX SNDX 25,00 24,00 3,10 14,83 % 19,62 %
URNM URNM 67,00 66,55 8,60 14,84 % 15,62 %
UDOW UDOW 65,00 64,30 8,30 14,82 % 16,07 %
SONO SONO 17,50 17,07 2,20 14,79 % 17,69 %
FOUR FOUR 55,00 50,50 6,50 14,77 % 25,00 %
UGA UGA 62,00 61,37 7,90 14,77 % 15,95 %
AEO AEO 13,00 12,76 1,64 14,75 % 16,92 %
MRO MRO 24,00 23,34 3,00 14,75 % 17,99 %
QSI QSI 5,00 4,28 0,55 14,75 % 34,05 %
SPR SPR 35,00 34,24 4,40 14,75 % 17,29 %
AYX AYX 70,00 68,65 8,80 14,70 % 16,96 %
MCRB MCRB 7,50 5,85 0,75 14,71 % 47,06 %
CLF CLF 20,00 19,20 2,46 14,70 % 19,47 %
CRWD CRWD 210,00 201,44 25,80 14,69 % 19,56 %
ASC ASC 10,00 9,38 1,20 14,67 % 22,25 %
UAL UAL 40,00 39,85 5,10 14,68 % 15,11 %
AA AA 55,00 51,70 6,60 14,63 % 21,95 %
SWAV SWAV 300,00 296,75 37,90 14,64 % 15,90 %
HTHT HTHT 40,00 39,97 5,10 14,63 % 14,71 %
PLAY PLAY 45,00 43,20 5,50 14,59 % 19,36 %
PLRX PLRX 22,50 21,21 2,70 14,59 % 21,56 %
CURI CURI 2,50 2,36 0,30 14,56 % 21,36 %
PFMT PFMT 2,50 2,36 0,30 14,56 % 21,36 %
BOXD BOXD 2,50 1,57 0,20 14,55 % 81,82 %
CODX CODX 5,00 4,33 0,55 14,53 % 32,10 %
CPRI CPRI 52,50 51,99 6,60 14,54 % 15,65 %
EPAM EPAM 450,00 444,91 56,40 14,52 % 15,83 %
TH TH 15,00 13,41 1,70 14,52 % 28,10 %
FND FND 95,00 94,03 11,90 14,49 % 15,67 %
QID QID 19,00 18,17 2,30 14,49 % 19,72 %
ARCB ARCB 90,00 89,43 11,30 14,46 % 15,19 %
IMAX IMAX 17,00 16,65 2,10 14,43 % 16,84 %
SFT SFT 2,50 1,19 0,15 14,42 % 140,38 %
NEX NEX 10,00 8,74 1,10 14,40 % 30,89 %
PLBY PLBY 7,50 5,40 0,68 14,41 % 58,90 %
SEAS SEAS 55,00 53,99 6,80 14,41 % 16,55 %
ADPT ADPT 15,00 12,72 1,60 14,38 % 34,83 %
CNCE CNCE 7,50 7,16 0,90 14,38 % 19,81 %
SRPT SRPT 110,00 109,04 13,70 14,37 % 15,38 %
JD JD 58,76 57,80 7,25 14,34 % 16,24 %
CPSS CPSS 15,00 13,96 1,75 14,33 % 22,80 %
DO DO 7,50 6,79 0,85 14,32 % 26,36 %
NEON NEON 5,00 3,99 0,50 14,33 % 43,27 %
SUNL SUNL 5,00 4,39 0,55 14,32 % 30,21 %
ARKG ARKG 43,00 42,39 5,30 14,29 % 15,93 %
CMPS CMPS 20,00 18,01 2,25 14,28 % 26,90 %
OLLI OLLI 67,50 65,67 8,20 14,27 % 17,45 %
BSGM BSGM 2,50 0,80 0,10 14,24 % 255,97 %
PETQ PETQ 15,00 14,84 1,85 14,24 % 15,47 %
TWM TWM 14,00 13,65 1,70 14,23 % 17,15 %
CYRX CYRX 45,00 45,00 5,60 14,21 % 14,21 %
DXCM DXCM 92,50 92,48 11,50 14,20 % 14,23 %
VAL VAL 50,00 46,65 5,80 14,20 % 22,40 %
WGO WGO 65,00 64,31 8,00 14,21 % 15,43 %
PLG PLG 2,50 1,61 0,20 14,18 % 77,30 %
BIDU BIDU 140,00 139,10 17,25 14,16 % 14,90 %
LFLY LFLY 2,50 2,02 0,25 14,16 % 41,64 %
PMVP PMVP 17,50 16,94 2,10 14,15 % 17,92 %
SWN SWN 8,00 7,26 0,90 14,15 % 25,79 %
ARIS ARIS 20,00 18,60 2,30 14,11 % 22,70 %
SDGR SDGR 35,00 31,55 3,90 14,10 % 26,58 %
ABNB ABNB 130,00 126,00 15,55 14,08 % 17,70 %
SPIR SPIR 2,00 1,62 0,20 14,08 % 40,85 %
TRIP TRIP 28,00 27,14 3,35 14,08 % 17,67 %
GOOS GOOS 24,00 22,72 2,80 14,06 % 20,48 %
VSCO VSCO 45,00 40,58 5,00 14,05 % 26,48 %
CCL CCL 12,50 10,69 1,31 13,97 % 33,26 %
PENN PENN 40,00 37,59 4,60 13,94 % 21,25 %
PLX PLX 2,00 1,23 0,15 13,95 % 86,05 %
PAYO PAYO 7,50 6,97 0,85 13,89 % 22,55 %
FIVE FIVE 140,00 138,08 16,80 13,85 % 15,44 %
EPV EPV 14,00 14,00 1,70 13,82 % 13,82 %
HTZ HTZ 22,50 21,66 2,63 13,82 % 18,20 %
SNCY SNCY 20,00 19,76 2,40 13,82 % 15,21 %
ALGN ALGN 290,00 286,19 34,70 13,80 % 15,31 %
AXON AXON 130,00 129,49 15,70 13,80 % 14,25 %
GNRC GNRC 280,00 272,17 33,00 13,80 % 17,07 %
KOPN KOPN 2,50 1,65 0,20 13,79 % 72,41 %
LYRA LYRA 7,50 6,60 0,80 13,79 % 29,31 %
OIH OIH 235,00 233,50 28,30 13,79 % 14,52 %
HP HP 42,50 41,31 5,00 13,77 % 17,05 %
NMM NMM 30,00 28,92 3,50 13,77 % 18,02 %
BILI BILI 30,00 25,23 3,05 13,75 % 35,26 %
ALEC ALEC 15,00 13,25 1,60 13,73 % 28,76 %
DAVA DAVA 115,00 113,42 13,70 13,74 % 15,32 %
FGEN FGEN 15,00 14,49 1,75 13,74 % 17,74 %
GGR GGR 7,50 5,80 0,70 13,73 % 47,06 %
NVDA NVDA 195,00 190,15 22,95 13,73 % 16,63 %
AUY AUY 5,00 4,98 0,60 13,71 % 14,22 %
SWVL SWVL 2,50 1,66 0,20 13,70 % 71,23 %
PVH PVH 70,00 68,97 8,30 13,68 % 15,38 %
SLGC SLGC 5,00 4,16 0,50 13,68 % 36,80 %
WOOF WOOF 16,00 15,78 1,90 13,69 % 15,27 %
AAL AAL 16,00 15,30 1,84 13,67 % 18,87 %
ML ML 2,50 2,08 0,25 13,66 % 36,61 %
DKS DKS 110,00 107,43 12,90 13,65 % 16,37 %
IGT IGT 23,00 22,07 2,65 13,65 % 18,47 %
EGY EGY 6,00 5,01 0,60 13,61 % 36,05 %
EGIO EGIO 4,00 3,76 0,45 13,60 % 20,85 %
KSS KSS 35,00 33,00 3,95 13,60 % 20,48 %
PXLW PXLW 2,50 2,09 0,25 13,59 % 35,87 %
QFIN QFIN 17,50 15,46 1,85 13,59 % 28,58 %
CHRD CHRD 135,00 133,81 16,00 13,58 % 14,59 %
FIVN FIVN 120,00 117,17 14,00 13,57 % 16,31 %
FLGT FLGT 55,00 51,94 6,20 13,56 % 20,25 %
GPRO GPRO 7,00 6,79 0,81 13,55 % 17,06 %
CNDT CNDT 5,00 4,62 0,55 13,51 % 22,85 %
GKOS GKOS 52,50 50,38 6,00 13,52 % 18,30 %
CYBR CYBR 150,00 147,08 17,50 13,51 % 15,76 %
LESL LESL 16,00 15,97 1,90 13,50 % 13,72 %
LL LL 11,00 10,51 1,25 13,50 % 18,79 %
ASND ASND 115,00 110,23 13,10 13,49 % 18,40 %
ATUS ATUS 12,00 11,79 1,40 13,47 % 15,50 %
BCTX BCTX 7,50 6,74 0,80 13,48 % 26,37 %
BGFV BGFV 14,00 13,50 1,60 13,45 % 17,65 %
GEO GEO 8,00 7,59 0,90 13,45 % 19,58 %
BNO BNO 30,00 29,55 3,50 13,44 % 15,16 %
TECK TECK 35,00 33,81 4,00 13,42 % 17,41 %
AXL AXL 12,00 11,43 1,35 13,39 % 19,05 %
DBO DBO 17,00 16,93 2,00 13,40 % 13,86 %
JWN JWN 27,50 25,04 2,96 13,41 % 24,55 %
COTY COTY 8,00 7,79 0,92 13,38 % 16,36 %
WDAY WDAY 180,00 179,97 21,25 13,39 % 13,41 %
CSTM CSTM 15,00 14,85 1,75 13,36 % 14,50 %
TWTR TWTR 45,00 44,57 5,25 13,35 % 14,45 %
HR HR 27,50 26,34 3,10 13,34 % 18,33 %
MRVL MRVL 57,50 55,24 6,50 13,34 % 17,97 %
ANIP ANIP 40,00 37,47 4,40 13,31 % 20,96 %
AG AG 9,00 8,10 0,95 13,29 % 25,87 %
SQM SQM 115,00 111,72 13,10 13,28 % 16,61 %
CEG CEG 85,00 81,94 9,60 13,27 % 17,51 %
UWM UWM 43,00 42,65 5,00 13,28 % 14,21 %
EXPE EXPE 115,00 113,20 13,25 13,26 % 15,06 %
INTA INTA 17,50 16,65 1,95 13,27 % 19,05 %
ICVX ICVX 10,00 8,98 1,05 13,24 % 26,10 %
BBWI BBWI 40,00 38,52 4,50 13,23 % 17,58 %
USO USO 73,00 72,35 8,45 13,22 % 14,24 %
APTV APTV 110,00 109,67 12,80 13,21 % 13,55 %
MOS MOS 55,00 53,16 6,20 13,20 % 17,12 %
FINV FINV 5,00 4,72 0,55 13,19 % 19,90 %
APPN APPN 60,00 55,01 6,40 13,17 % 23,43 %
MUR MUR 37,50 35,23 4,10 13,17 % 20,46 %
CEMI CEMI 2,50 0,86 0,10 13,16 % 228,95 %
HOOK HOOK 2,50 1,72 0,20 13,16 % 64,47 %
NU NU 5,50 5,16 0,60 13,16 % 20,61 %
HAL HAL 29,00 28,47 3,30 13,11 % 15,22 %
IONQ IONQ 8,00 6,90 0,80 13,11 % 31,15 %
SABR SABR 9,00 8,11 0,94 13,12 % 25,61 %
SYPR SYPR 2,50 2,15 0,25 13,12 % 31,23 %
IONS IONS 45,00 44,01 5,10 13,11 % 15,65 %
BIIB BIIB 225,00 222,82 25,80 13,10 % 14,20 %
LFST LFST 10,00 8,20 0,95 13,10 % 37,93 %
AMN AMN 115,00 114,23 13,20 13,07 % 13,83 %
ATI ATI 32,50 32,00 3,70 13,07 % 14,84 %
BPMC BPMC 75,00 70,06 8,10 13,07 % 21,05 %
PAAS PAAS 18,00 17,75 2,05 13,06 % 14,65 %
APTO APTO 2,50 0,87 0,10 13,01 % 225,31 %
FSLR FSLR 120,00 119,50 13,75 13,00 % 13,48 %
CTRM CTRM 2,50 1,74 0,20 12,99 % 62,34 %
BLDR BLDR 70,00 69,66 8,00 12,97 % 13,53 %
ILMN ILMN 230,00 226,62 26,00 12,96 % 14,64 %
APLT APLT 2,50 1,31 0,15 12,93 % 115,52 %
CYN CYN 2,50 1,31 0,15 12,93 % 115,52 %
GMTX GMTX 2,50 1,75 0,20 12,90 % 61,29 %
MAXR MAXR 30,00 27,99 3,20 12,91 % 21,02 %
AXNX AXNX 75,00 73,57 8,40 12,89 % 15,08 %
KLIC KLIC 49,00 48,15 5,50 12,90 % 14,89 %
TWI TWI 17,50 15,75 1,80 12,90 % 25,45 %
MYOV MYOV 20,00 17,96 2,05 12,88 % 25,71 %
VIPS VIPS 11,00 10,09 1,15 12,87 % 23,11 %
NEWR NEWR 70,00 69,41 7,90 12,84 % 13,80 %
ALB ALB 290,00 284,08 32,30 12,83 % 15,18 %
ULCC ULCC 15,00 14,52 1,65 12,82 % 16,55 %
STLD STLD 85,00 84,61 9,60 12,80 % 13,32 %
FSM FSM 3,00 2,65 0,30 12,77 % 27,66 %
INFI INFI 2,00 1,32 0,15 12,77 % 70,21 %
CDEV CDEV 8,00 7,09 0,80 12,72 % 27,19 %
ALVR ALVR 10,00 7,54 0,85 12,71 % 49,48 %
VBIV VBIV 1,50 1,33 0,15 12,71 % 27,12 %
FLR FLR 27,50 26,65 3,00 12,68 % 16,28 %
AMAT AMAT 110,00 109,51 12,30 12,65 % 13,16 %
AFMD AFMD 5,00 3,12 0,35 12,64 % 80,51 %
CMBM CMBM 22,50 20,52 2,30 12,62 % 23,49 %
DNN DNN 1,50 1,16 0,13 12,62 % 45,63 %
MRNS MRNS 6,00 5,80 0,65 12,62 % 16,50 %
AMD AMD 105,00 100,94 11,30 12,61 % 17,14 %
IRNT IRNT 3,00 2,59 0,29 12,61 % 30,43 %
MT MT 25,00 24,65 2,76 12,61 % 14,21 %
TPC TPC 7,50 7,14 0,80 12,62 % 18,30 %
PAYC PAYC 400,00 399,75 44,70 12,59 % 12,66 %
ADCT ADCT 12,50 10,30 1,15 12,57 % 36,61 %
FORM FORM 35,00 34,96 3,90 12,56 % 12,69 %
AN AN 125,00 124,71 13,90 12,54 % 12,81 %
DAL DAL 35,00 35,00 3,90 12,54 % 12,54 %
FCX FCX 32,00 30,50 3,40 12,55 % 18,08 %
MU MU 65,00 64,61 7,20 12,54 % 13,22 %
NTES NTES 93,00 92,43 10,30 12,54 % 13,24 %
VICR VICR 80,00 79,84 8,90 12,55 % 12,77 %
SCOR SCOR 2,50 2,25 0,25 12,53 % 25,31 %
TMDX TMDX 50,00 47,60 5,30 12,53 % 18,20 %
ABOS ABOS 7,50 5,40 0,60 12,50 % 56,25 %
FTNT FTNT 54,00 53,99 6,00 12,50 % 12,52 %
VAPO VAPO 2,50 1,80 0,20 12,50 % 56,25 %
IMTX IMTX 12,50 11,71 1,30 12,49 % 20,08 %
KWEB KWEB 30,00 28,86 3,20 12,47 % 16,91 %
TNDM TNDM 60,00 55,13 6,10 12,44 % 22,37 %
NCR NCR 34,00 33,52 3,70 12,41 % 14,02 %
PEN PEN 175,00 172,02 19,00 12,42 % 14,36 %
CRSR CRSR 17,50 17,22 1,90 12,40 % 14,23 %
GT GT 16,00 15,41 1,70 12,40 % 16,70 %
AVPT AVPT 5,00 5,00 0,55 12,36 % 12,36 %
DVN DVN 65,00 63,23 6,95 12,35 % 15,49 %
ATLC ATLC 40,00 37,33 4,10 12,34 % 20,37 %
NOW NOW 510,00 503,20 55,30 12,35 % 13,86 %
ZYNE ZYNE 2,50 1,36 0,15 12,35 % 105,76 %
COUR COUR 15,00 13,69 1,50 12,31 % 23,05 %
CRGY CRGY 17,50 16,43 1,80 12,30 % 19,62 %
EOG EOG 113,20 112,28 12,30 12,30 % 13,22 %
LSAK LSAK 6,00 5,93 0,65 12,31 % 13,64 %
VSTM VSTM 2,00 1,37 0,15 12,30 % 63,93 %
CYTK CYTK 55,00 50,30 5,50 12,28 % 22,77 %
AEVA AEVA 5,00 4,12 0,45 12,26 % 36,24 %
TALO TALO 20,00 18,76 2,05 12,27 % 19,69 %
AVTX AVTX 7,50 5,50 0,60 12,24 % 53,06 %
KBH KBH 33,00 32,99 3,60 12,25 % 12,28 %
CMPR CMPR 45,00 44,08 4,80 12,22 % 14,56 %
META META 185,00 180,60 19,65 12,21 % 14,94 %
CHEF CHEF 35,00 34,04 3,70 12,20 % 15,36 %
PARA PARA 27,00 26,83 2,91 12,17 % 12,88 %
CPNG CPNG 20,00 18,09 1,96 12,15 % 23,99 %
FL FL 32,50 31,39 3,40 12,15 % 16,13 %
ABG ABG 185,00 184,81 20,00 12,14 % 12,25 %
BLU BLU 12,50 12,48 1,35 12,13 % 12,31 %
CALT CALT 22,50 21,71 2,35 12,14 % 16,22 %
PSNY PSNY 10,00 9,80 1,06 12,13 % 14,42 %
ITOS ITOS 30,00 25,54 2,75 12,07 % 31,67 %
LRCX LRCX 520,00 517,29 55,75 12,08 % 12,67 %
PYPD PYPD 7,50 6,04 0,65 12,06 % 39,15 %
SOFI SOFI 9,00 7,62 0,82 12,06 % 32,35 %
CRTO CRTO 30,00 28,83 3,10 12,05 % 16,60 %
CCJ CCJ 27,00 25,04 2,69 12,04 % 20,81 %
ARNC ARNC 28,00 27,98 3,00 12,01 % 12,09 %
LTRY LTRY 2,50 0,47 0,05 12,01 % 500,53 %
LVS LVS 40,00 38,69 4,15 12,02 % 15,81 %
ARKF ARKF 22,00 21,03 2,25 11,98 % 17,15 %
CAKE CAKE 35,00 33,67 3,60 11,97 % 16,40 %
LPX LPX 60,00 59,81 6,40 11,98 % 12,33 %
WDC WDC 50,00 49,55 5,30 11,98 % 12,99 %
CF CF 105,00 101,13 10,80 11,96 % 16,24 %
RKT RKT 10,88 10,67 1,14 11,96 % 14,17 %
DNA DNA 4,50 4,22 0,45 11,94 % 19,36 %
UIS UIS 11,00 10,78 1,15 11,94 % 14,23 %
URA URA 22,00 21,11 2,25 11,93 % 16,65 %
CACC CACC 570,00 567,40 60,40 11,91 % 12,42 %
RAAS RAAS 2,50 0,94 0,10 11,92 % 197,97 %
WCC WCC 145,00 142,97 15,20 11,90 % 13,49 %
SSO SSO 57,50 57,45 6,10 11,88 % 11,98 %
CXW CXW 10,00 9,90 1,05 11,86 % 12,99 %
SES SES 7,50 5,19 0,55 11,85 % 61,64 %
VIXM VIXM 33,00 32,09 3,40 11,85 % 15,02 %
SDS SDS 39,00 38,73 4,10 11,84 % 12,62 %
CHRS CHRS 15,00 13,76 1,45 11,78 % 21,85 %
MGNX MGNX 7,50 5,22 0,55 11,78 % 60,60 %
NSTG NSTG 17,50 16,61 1,75 11,78 % 17,81 %
THO THO 95,00 92,02 9,70 11,78 % 15,40 %
DT DT 45,00 42,77 4,50 11,76 % 17,59 %
IAG IAG 2,00 1,43 0,15 11,76 % 56,86 %
ATEC ATEC 10,00 9,52 1,00 11,74 % 17,37 %
QDEL QDEL 90,00 87,52 9,20 11,75 % 14,91 %
TOL TOL 50,00 49,71 5,20 11,68 % 12,33 %
BLDE BLDE 7,50 6,70 0,70 11,67 % 25,00 %
VXX VXX 22,00 21,52 2,25 11,68 % 14,17 %
CC CC 37,00 36,38 3,80 11,66 % 13,57 %
GDXJ GDXJ 34,00 33,55 3,50 11,65 % 13,14 %
LFG LFG 20,00 18,71 1,95 11,63 % 19,33 %
MARK MARK 1,00 0,48 0,05 11,63 % 132,61 %
CS CS 6,00 5,77 0,60 11,61 % 16,05 %
PYPL PYPL 105,00 101,61 10,55 11,59 % 15,31 %
SMDD SMDD 21,00 20,70 2,15 11,59 % 13,22 %
AU AU 16,00 15,93 1,65 11,55 % 12,04 %
HCAT HCAT 15,00 13,99 1,45 11,56 % 19,62 %
ASTR ASTR 2,50 1,45 0,15 11,54 % 92,31 %
LICY LICY 9,00 7,73 0,80 11,54 % 29,87 %
JBLU JBLU 10,00 9,19 0,95 11,53 % 21,36 %
GRAY GRAY 2,50 0,97 0,10 11,49 % 187,36 %
HOG HOG 41,00 40,72 4,20 11,50 % 12,27 %
OII OII 10,00 9,21 0,95 11,50 % 21,07 %
QTT QTT 2,50 0,97 0,10 11,50 % 187,39 %
SU SU 32,00 31,99 3,30 11,50 % 11,54 %
ALNY ALNY 240,00 233,85 24,10 11,49 % 14,42 %
MNTV MNTV 8,00 7,77 0,80 11,48 % 14,78 %
DXC DXC 27,00 26,75 2,75 11,46 % 12,50 %
VLO VLO 115,00 112,32 11,55 11,46 % 14,12 %
LULU LULU 340,00 330,47 33,95 11,45 % 14,66 %
FRO FRO 12,00 11,21 1,15 11,44 % 19,34 %
SIL SIL 27,00 26,30 2,70 11,44 % 14,41 %
BASE BASE 20,00 18,06 1,85 11,41 % 23,38 %
GES GES 22,00 20,55 2,10 11,38 % 19,24 %
PSTG PSTG 32,00 30,37 3,10 11,37 % 17,35 %
TAN TAN 90,00 88,15 9,00 11,37 % 13,71 %
IIVI IIVI 55,00 53,00 5,40 11,34 % 15,55 %
BFH BFH 45,00 44,22 4,50 11,33 % 13,29 %
SBNY SBNY 210,00 206,41 21,00 11,33 % 13,26 %
HES HES 115,00 111,19 11,30 11,31 % 15,13 %
HLMN HLMN 10,00 9,84 1,00 11,31 % 13,12 %
IIPR IIPR 105,00 102,31 10,40 11,32 % 14,24 %
CTOS CTOS 7,50 7,39 0,75 11,30 % 12,95 %
DMAC DMAC 2,50 1,97 0,20 11,30 % 41,24 %
THC THC 70,00 66,98 6,80 11,30 % 16,32 %
DISH DISH 22,50 20,22 2,05 11,28 % 23,83 %
NNDM NNDM 4,00 3,55 0,36 11,29 % 25,39 %
BJ BJ 70,00 69,16 7,00 11,26 % 12,61 %
CBAT CBAT 2,50 1,58 0,16 11,27 % 76,06 %
RDW RDW 5,00 3,95 0,40 11,27 % 40,85 %
PLMR PLMR 80,00 78,08 7,90 11,26 % 13,99 %
ASML ASML 580,00 574,94 58,10 11,24 % 12,22 %
AVIR AVIR 10,00 8,41 0,85 11,24 % 32,28 %
COOP COOP 47,50 46,55 4,70 11,23 % 13,49 %
GFI GFI 10,00 9,41 0,95 11,23 % 18,20 %
LYV LYV 100,00 98,51 9,90 11,17 % 12,85 %
NTNX NTNX 20,00 17,90 1,80 11,18 % 24,22 %
PHR PHR 30,00 25,84 2,60 11,19 % 29,09 %
BKNG BKNG 2.130,00 2.129,76 213,90 11,16 % 11,18 %
UAMY UAMY 0,50 0,50 0,05 11,17 % 11,73 %
HMY HMY 4,00 3,49 0,35 11,15 % 27,39 %
ANET ANET 130,00 128,74 12,90 11,14 % 12,22 %
HSKA HSKA 90,00 89,77 9,00 11,14 % 11,43 %
BHR BHR 5,50 5,50 0,55 11,11 % 11,11 %
PANW PANW 540,00 527,77 52,80 11,12 % 13,69 %
QRVO QRVO 110,00 108,92 10,90 11,12 % 12,22 %
DCT DCT 15,00 14,01 1,40 11,10 % 18,95 %
ELY ELY 25,00 24,55 2,45 11,09 % 13,12 %
GCI GCI 3,00 2,51 0,25 11,06 % 32,74 %
AMSC AMSC 7,00 6,03 0,60 11,05 % 28,91 %
INTU INTU 490,00 489,23 48,70 11,05 % 11,23 %
OLED OLED 130,00 125,62 12,50 11,05 % 14,92 %
VSTO VSTO 32,50 31,15 3,10 11,05 % 15,86 %
DAR DAR 80,00 77,44 7,70 11,04 % 14,71 %
BODY BODY 2,50 1,51 0,15 11,03 % 83,82 %
IMUX IMUX 7,50 5,03 0,50 11,04 % 65,56 %
SKX SKX 41,00 40,25 4,00 11,03 % 13,10 %
LNG LNG 160,00 157,35 15,60 11,01 % 12,87 %
RL RL 100,00 98,84 9,80 11,01 % 12,31 %
AEIS AEIS 95,00 95,00 9,40 10,98 % 10,98 %
OIL OIL 32,00 31,32 3,10 10,99 % 13,39 %
GLNG GLNG 30,00 27,32 2,70 10,97 % 21,85 %
HOWL HOWL 7,50 5,57 0,55 10,96 % 49,40 %
CNQ CNQ 55,00 54,74 5,40 10,94 % 11,47 %
TRQ TRQ 24,00 23,30 2,30 10,95 % 14,29 %
CTRA CTRA 28,00 27,39 2,70 10,93 % 13,39 %
GNPX GNPX 2,50 2,03 0,20 10,93 % 36,61 %
MIR MIR 8,00 7,92 0,78 10,92 % 12,04 %
BBY BBY 82,50 81,33 8,00 10,91 % 12,51 %
ARCH ARCH 155,00 153,64 15,10 10,90 % 11,88 %
GPI GPI 190,00 185,07 18,20 10,91 % 13,86 %
ALGT ALGT 115,00 112,13 11,00 10,88 % 13,72 %
ANNX ANNX 7,50 6,12 0,60 10,87 % 35,87 %
AREC AREC 5,00 2,55 0,25 10,87 % 117,39 %
DOMA DOMA 2,50 1,02 0,10 10,87 % 171,74 %
MGM MGM 37,00 35,70 3,50 10,87 % 14,91 %
QCLN QCLN 70,00 68,35 6,70 10,87 % 13,54 %
GM GM 40,00 39,40 3,85 10,83 % 12,52 %
HIMX HIMX 8,00 7,16 0,70 10,84 % 23,84 %
VCEL VCEL 30,00 28,13 2,75 10,84 % 18,20 %
AER AER 52,50 50,24 4,90 10,81 % 15,78 %
MGA MGA 65,00 64,65 6,30 10,80 % 11,40 %
URI URI 340,00 337,52 32,90 10,80 % 11,61 %
DVA DVA 92,50 92,48 9,00 10,78 % 10,80 %
ISRG ISRG 238,33 238,26 23,20 10,79 % 10,82 %
ADSK ADSK 240,00 234,00 22,70 10,74 % 13,58 %
LAB LAB 2,50 2,06 0,20 10,75 % 34,41 %
NAT NAT 3,00 2,58 0,25 10,75 % 29,03 %
RCAT RCAT 3,00 2,06 0,20 10,75 % 61,29 %
TPX TPX 30,00 28,85 2,80 10,75 % 15,16 %
SST SST 10,00 9,29 0,90 10,73 % 19,19 %
USL USL 37,00 36,19 3,50 10,71 % 13,18 %
BA BA 175,00 170,32 16,45 10,69 % 13,73 %
DAC DAC 75,00 72,50 7,00 10,69 % 14,50 %
SLB SLB 37,50 35,76 3,45 10,68 % 16,06 %
AKUS AKUS 5,00 3,12 0,30 10,64 % 77,30 %
EOSE EOSE 5,00 2,60 0,25 10,64 % 112,77 %
JELD JELD 15,00 14,03 1,35 10,65 % 18,30 %
NAVB NAVB 1,00 0,52 0,05 10,64 % 112,77 %
ULTA ULTA 410,00 405,34 39,00 10,65 % 11,92 %
VITL VITL 15,00 12,99 1,25 10,65 % 27,77 %
ROST ROST 90,00 89,45 8,60 10,64 % 11,32 %
DHI DHI 80,00 79,19 7,60 10,62 % 11,75 %
NUE NUE 145,00 141,87 13,60 10,60 % 13,04 %
DNUT DNUT 15,00 14,64 1,40 10,57 % 13,29 %
PHM PHM 45,00 44,95 4,30 10,58 % 10,70 %
NOTV NOTV 30,00 26,17 2,50 10,56 % 26,74 %
CLVR CLVR 2,50 1,05 0,10 10,53 % 163,16 %
SIEN SIEN 2,50 1,05 0,10 10,53 % 163,16 %
CRM CRM 195,00 191,06 18,15 10,50 % 12,78 %
LRN LRN 37,00 35,82 3,40 10,49 % 14,13 %
RIGL RIGL 2,00 1,58 0,15 10,49 % 39,86 %
AGYS AGYS 55,00 53,78 5,10 10,48 % 12,98 %
PCVX PCVX 30,00 26,36 2,50 10,48 % 25,73 %
SMWB SMWB 10,00 8,43 0,80 10,48 % 31,06 %
GALT GALT 3,00 2,11 0,20 10,47 % 57,07 %
TRHC TRHC 7,50 5,28 0,50 10,46 % 56,90 %
VEEV VEEV 230,00 225,84 21,40 10,47 % 12,50 %
LEVI LEVI 20,00 19,55 1,85 10,45 % 13,03 %
PLNT PLNT 80,00 78,25 7,40 10,44 % 12,91 %
ATNX ATNX 2,50 0,53 0,05 10,42 % 420,83 %
EGO EGO 7,00 6,36 0,60 10,42 % 21,53 %
MKSI MKSI 125,00 120,81 11,40 10,42 % 14,25 %
TPR TPR 37,50 36,04 3,40 10,42 % 14,89 %
ADBE ADBE 455,00 451,02 42,45 10,39 % 11,36 %
CNXC CNXC 135,00 133,90 12,60 10,39 % 11,29 %
COF COF 114,40 113,66 10,70 10,39 % 11,11 %
CDE CDE 4,00 3,19 0,30 10,38 % 38,41 %
HROW HROW 10,00 8,50 0,80 10,39 % 29,87 %
NOV NOV 20,00 18,62 1,75 10,37 % 18,55 %
CMC CMC 45,00 43,85 4,10 10,31 % 13,21 %
DXD DXD 43,00 42,78 4,00 10,31 % 10,88 %
DLTR DLTR 170,00 165,93 15,50 10,30 % 13,01 %
AMZN AMZN 145,00 143,08 13,35 10,29 % 11,77 %
BX BX 110,00 108,23 10,10 10,29 % 12,10 %
LUV LUV 40,00 39,64 3,70 10,29 % 11,30 %
TMHC TMHC 30,00 28,41 2,65 10,29 % 16,46 %
TECH TECH 380,00 379,65 35,20 10,22 % 10,32 %
AVNW AVNW 35,00 33,50 3,10 10,20 % 15,13 %
HOFV HOFV 2,50 1,08 0,10 10,20 % 155,10 %
QD QD 1,50 1,08 0,10 10,20 % 53,06 %
KIND KIND 4,00 3,25 0,30 10,17 % 35,59 %
CLBS CLBS 1,00 0,54 0,05 10,15 % 103,05 %
TGT TGT 175,00 174,69 16,10 10,15 % 10,35 %
AZUL AZUL 12,50 10,32 0,95 10,14 % 33,40 %
CGRN CGRN 5,00 3,26 0,30 10,14 % 68,92 %
CMRE CMRE 12,50 11,96 1,10 10,13 % 15,10 %
F F 17,00 16,30 1,50 10,14 % 14,86 %
DNMR DNMR 7,50 5,44 0,50 10,12 % 51,82 %
GDX GDX 27,00 26,65 2,45 10,12 % 11,57 %
NGS NGS 10,00 9,79 0,90 10,13 % 12,52 %
CRIS CRIS 2,50 1,09 0,10 10,10 % 152,53 %
WLK WLK 105,00 104,70 9,60 10,09 % 10,41 %
CLPT CLPT 17,50 16,39 1,50 10,07 % 17,53 %
PUMP PUMP 10,00 8,76 0,80 10,05 % 25,63 %
CARA CARA 12,50 11,51 1,05 10,04 % 19,50 %
FTAI FTAI 19,00 18,64 1,70 10,03 % 12,13 %
HGV HGV 45,00 44,96 4,10 10,03 % 10,13 %
TEX TEX 38,00 37,27 3,40 10,04 % 12,21 %
WBD WBD 15,00 13,16 1,20 10,03 % 25,42 %
KULR KULR 2,50 1,65 0,15 10,00 % 66,67 %
KPTI KPTI 7,50 5,51 0,50 9,98 % 49,70 %
LEN LEN 90,00 88,08 8,00 9,99 % 12,39 %
MORF MORF 35,00 33,00 3,00 10,00 % 16,67 %
GOL GOL 5,00 4,41 0,40 9,98 % 24,69 %
KMX KMX 105,00 101,42 9,20 9,98 % 13,86 %
KRBN KRBN 50,00 49,64 4,50 9,97 % 10,77 %
LZB LZB 30,00 29,78 2,70 9,97 % 10,78 %
SGLY SGLY 5,00 3,31 0,30 9,97 % 66,11 %
BRF BRF 17,00 16,59 1,50 9,94 % 12,66 %
DBX DBX 25,00 24,78 2,24 9,94 % 10,91 %
MHK MHK 130,00 126,02 11,40 9,95 % 13,42 %
BUR BUR 12,50 10,53 0,95 9,92 % 30,48 %
GE GE 80,00 79,81 7,20 9,92 % 10,18 %
IVR IVR 17,00 16,89 1,52 9,89 % 10,61 %
KLAC KLAC 390,00 384,32 34,50 9,86 % 11,49 %
MPC MPC 97,50 95,90 8,60 9,85 % 11,68 %
FIZZ FIZZ 57,00 56,96 5,10 9,83 % 9,91 %
TDC TDC 37,50 35,73 3,20 9,84 % 15,28 %
TRGP TRGP 70,00 68,17 6,10 9,83 % 12,78 %
TARS TARS 20,00 18,50 1,65 9,79 % 18,69 %
CUE CUE 5,00 3,37 0,30 9,77 % 62,87 %
INST INST 25,00 24,74 2,20 9,76 % 10,91 %
NYT NYT 34,00 33,74 3,00 9,76 % 10,61 %
RYAN RYAN 45,00 44,95 4,00 9,77 % 9,89 %
ZIM ZIM 55,00 50,57 4,50 9,77 % 19,38 %
EWZ EWZ 32,00 31,87 2,83 9,75 % 10,19 %
OLN OLN 60,00 57,40 5,10 9,75 % 14,72 %
NTR NTR 95,00 92,38 8,20 9,74 % 12,85 %
QCOM QCOM 155,00 152,00 13,50 9,75 % 11,91 %
STX STX 82,50 82,20 7,30 9,75 % 10,15 %
KNSA KNSA 12,50 12,41 1,10 9,73 % 10,52 %
ALK ALK 50,00 48,59 4,30 9,71 % 12,89 %
GBOX GBOX 2,50 1,13 0,10 9,71 % 142,72 %
ILPT ILPT 10,00 9,60 0,85 9,71 % 14,29 %
OIG OIG 2,50 1,13 0,10 9,71 % 142,72 %
AOUT AOUT 10,00 9,07 0,80 9,67 % 20,92 %
TXRH TXRH 95,00 94,08 8,30 9,68 % 10,75 %
PFSI PFSI 60,00 59,07 5,20 9,65 % 11,38 %
TTWO TTWO 130,00 127,14 11,20 9,66 % 12,13 %
BP BP 31,00 30,96 2,72 9,63 % 9,77 %
BLMN BLMN 25,00 23,36 2,05 9,62 % 17,32 %
ELAN ELAN 20,00 19,36 1,70 9,63 % 13,25 %
CPRT CPRT 130,00 129,97 11,40 9,61 % 9,64 %
GLBS GLBS 2,50 1,71 0,15 9,62 % 60,26 %
HWM HWM 39,00 38,74 3,40 9,62 % 10,36 %
VAC VAC 150,00 149,68 13,10 9,59 % 9,83 %
ASPS ASPS 12,50 11,46 1,00 9,56 % 19,50 %
KEYS KEYS 170,00 169,60 14,80 9,56 % 9,82 %
ARQQ ARQQ 7,50 6,31 0,55 9,55 % 30,21 %
BCC BCC 72,50 71,15 6,20 9,55 % 11,62 %
TGA TGA 4,00 3,44 0,30 9,55 % 27,39 %
CMG CMG 1.700,00 1.692,03 147,30 9,54 % 10,05 %
IDXX IDXX 400,00 396,43 34,50 9,53 % 10,52 %
MYRG MYRG 100,00 98,81 8,60 9,53 % 10,85 %
SBS SBS 10,00 8,62 0,75 9,54 % 27,15 %
ANSS ANSS 290,00 284,57 24,70 9,50 % 11,59 %
HPQ HPQ 35,00 34,55 3,00 9,51 % 10,92 %
PRG PRG 22,50 20,73 1,80 9,51 % 18,86 %
PSX PSX 90,00 88,62 7,70 9,52 % 11,22 %
BLD BLD 210,00 202,10 17,50 9,48 % 13,76 %
DINO DINO 55,00 50,81 4,40 9,48 % 18,51 %
BBAR BBAR 3,00 2,89 0,25 9,47 % 13,64 %
H H 95,00 92,52 8,00 9,47 % 12,40 %
DLPN DLPN 7,50 5,21 0,45 9,45 % 57,45 %
RDI RDI 5,00 4,63 0,40 9,46 % 18,20 %
BYFC BYFC 2,50 1,16 0,10 9,43 % 135,85 %
LFMD LFMD 5,00 2,90 0,25 9,43 % 88,68 %
LOGI LOGI 60,00 59,13 5,10 9,44 % 11,05 %
MAR MAR 165,00 162,89 14,00 9,40 % 10,82 %
LITE LITE 97,50 95,62 8,20 9,38 % 11,53 %
LPLA LPLA 230,00 227,58 19,50 9,37 % 10,53 %
DFIN DFIN 45,00 44,41 3,80 9,36 % 10,81 %
ZTO ZTO 27,52 26,86 2,30 9,36 % 12,05 %
DFS DFS 110,00 108,83 9,30 9,34 % 10,52 %
RIO RIO 59,10 58,51 5,00 9,34 % 10,45 %
CCCC CCCC 12,50 12,30 1,05 9,33 % 11,11 %
MCHP MCHP 75,00 73,87 6,30 9,32 % 11,00 %
SRS SRS 14,00 13,48 1,15 9,33 % 13,54 %
BKR BKR 26,00 25,27 2,15 9,30 % 12,46 %
FDN FDN 156,00 155,08 13,20 9,30 % 9,95 %
GTX GTX 7,50 7,05 0,60 9,30 % 16,28 %
EET EET 58,00 57,63 4,90 9,29 % 9,99 %
MTZ MTZ 85,00 82,34 7,00 9,29 % 12,82 %
GDDY GDDY 82,50 81,31 6,90 9,27 % 10,87 %
HLT HLT 140,00 136,76 11,60 9,27 % 11,86 %
NXPI NXPI 190,00 187,68 15,90 9,26 % 10,61 %
SEAC SEAC 1,00 0,59 0,05 9,26 % 85,19 %
BVH BVH 25,00 23,63 2,00 9,25 % 15,58 %
CTLT CTLT 110,00 109,97 9,30 9,24 % 9,27 %
EAF EAF 7,50 7,09 0,60 9,24 % 15,56 %
CRUS CRUS 90,00 87,59 7,40 9,23 % 12,23 %
SKYY SKYY 79,00 78,10 6,60 9,23 % 10,49 %
AIV AIV 10,00 9,48 0,80 9,21 % 15,14 %
DIS DIS 125,00 124,49 10,50 9,21 % 9,66 %
SOXX SOXX 425,00 423,04 35,70 9,22 % 9,72 %
TROO TROO 2,50 2,37 0,20 9,22 % 15,21 %
GOGO GOGO 20,00 17,20 1,45 9,21 % 26,98 %
MTD MTD 1.370,00 1.367,33 115,10 9,19 % 9,40 %
PBR PBR 14,00 13,65 1,15 9,20 % 12,00 %
SNY SNY 44,00 43,98 3,70 9,18 % 9,22 %
VDE VDE 109,00 108,30 9,10 9,17 % 9,88 %
ZIMV ZIMV 20,00 17,84 1,50 9,18 % 22,40 %
FLEX FLEX 20,00 19,06 1,60 9,16 % 14,55 %
PGRU PGRU 5,00 4,77 0,40 9,15 % 14,42 %
CDNS CDNS 195,00 191,22 16,00 9,13 % 11,29 %
MAC MAC 12,00 11,38 0,95 9,11 % 15,05 %
MITK MITK 12,50 11,37 0,95 9,12 % 19,96 %
EQX EQX 5,00 4,20 0,35 9,10 % 30,04 %
APO APO 62,50 61,25 5,10 9,08 % 11,31 %
BMRN BMRN 100,00 96,31 8,00 9,06 % 13,24 %
BYD BYD 60,00 57,73 4,80 9,07 % 13,36 %
ERO ERO 12,50 10,84 0,90 9,05 % 25,75 %
VST VST 26,00 25,88 2,15 9,06 % 9,57 %
BOX BOX 32,00 30,77 2,55 9,04 % 13,39 %
ICLN ICLN 24,00 23,52 1,95 9,04 % 11,27 %
UA UA 10,00 9,05 0,75 9,04 % 20,48 %
A A 135,00 134,13 11,10 9,02 % 9,73 %
EVLV EVLV 5,00 3,63 0,30 9,01 % 50,15 %
HCA HCA 220,00 216,70 17,90 9,00 % 10,66 %
SWKS SWKS 115,00 112,55 9,30 9,01 % 11,38 %
SYF SYF 37,00 35,75 2,95 8,99 % 12,80 %
TDUP TDUP 5,00 3,03 0,25 8,99 % 79,86 %
COP COP 105,00 100,11 8,25 8,98 % 14,30 %
KAI KAI 195,00 194,36 16,00 8,97 % 9,33 %
KEUA KEUA 33,00 32,16 2,65 8,98 % 11,83 %
KGC KGC 4,00 3,52 0,29 8,98 % 23,84 %
PZZA PZZA 95,00 93,44 7,70 8,98 % 10,80 %
UMC UMC 7,50 7,29 0,60 8,97 % 12,11 %
SFM SFM 30,00 29,19 2,40 8,96 % 11,98 %
ALBO ALBO 25,00 24,37 2,00 8,94 % 11,76 %
DB DB 10,00 9,15 0,75 8,93 % 19,05 %
DD DD 62,50 62,18 5,10 8,93 % 9,50 %
GOOGL GOOGL 122,50 121,85 10,00 8,94 % 9,52 %
LIT LIT 82,00 81,79 6,70 8,92 % 9,20 %
STRA STRA 70,00 69,55 5,70 8,93 % 9,63 %
EPM EPM 7,50 6,72 0,55 8,91 % 21,56 %
NVST NVST 42,00 41,57 3,40 8,91 % 10,03 %
FFIV FFIV 175,00 172,65 14,10 8,89 % 10,38 %
BSM BSM 15,00 14,72 1,20 8,88 % 10,95 %
FUN FUN 45,00 44,13 3,60 8,88 % 11,03 %
REGN REGN 650,00 643,29 52,50 8,89 % 10,02 %
HBB HBB 12,50 11,66 0,95 8,87 % 16,71 %
PETS PETS 25,00 22,72 1,85 8,86 % 19,79 %
PII PII 125,00 120,24 9,80 8,87 % 13,18 %
PFGC PFGC 55,00 53,10 4,30 8,81 % 12,70 %
UNFI UNFI 50,00 45,66 3,70 8,82 % 19,18 %
DBTX DBTX 5,00 4,33 0,35 8,79 % 25,63 %
FICO FICO 500,00 490,75 39,70 8,80 % 10,85 %
JBHT JBHT 195,00 194,13 15,70 8,80 % 9,29 %
COPX COPX 33,00 32,20 2,60 8,78 % 11,49 %
MAT MAT 24,00 23,54 1,90 8,78 % 10,91 %
RING RING 21,00 20,43 1,65 8,79 % 11,82 %
UGL UGL 56,00 55,72 4,50 8,79 % 9,33 %
BKYI BKYI 2,50 1,86 0,15 8,77 % 46,20 %
NTAP NTAP 75,00 74,43 6,00 8,77 % 9,60 %
STM STM 40,00 38,47 3,10 8,76 % 13,09 %
TEVA TEVA 12,00 11,16 0,90 8,77 % 16,96 %
CTKB CTKB 15,00 14,90 1,20 8,76 % 9,49 %
CTXR CTXR 2,50 1,24 0,10 8,76 % 118,95 %
KKR KKR 60,00 57,12 4,60 8,76 % 14,24 %
IGV IGV 320,00 317,25 25,50 8,74 % 9,68 %
RVP RVP 5,00 4,36 0,35 8,74 % 24,84 %
CNC CNC 97,50 97,17 7,80 8,73 % 9,09 %
TV TV 8,00 7,47 0,60 8,73 % 16,45 %
LOCL LOCL 5,00 3,74 0,30 8,72 % 45,35 %
AZRE AZRE 12,50 12,50 1,00 8,70 % 8,70 %
DE DE 370,00 366,05 29,30 8,70 % 9,87 %
LVO LVO 2,50 1,25 0,10 8,70 % 117,39 %
TPH TPH 20,00 18,75 1,50 8,70 % 15,94 %
HUN HUN 30,00 29,45 2,35 8,67 % 10,70 %
JACK JACK 90,00 88,90 7,10 8,68 % 10,02 %
SMH SMH 250,00 246,15 19,65 8,68 % 10,38 %
MA MA 360,00 359,00 28,60 8,66 % 8,96 %
ODFL ODFL 320,00 312,54 24,90 8,66 % 11,25 %
SSTI SSTI 40,00 37,00 2,95 8,66 % 17,47 %
CHK CHK 100,00 95,67 7,60 8,63 % 13,55 %
IPO IPO 37,00 36,47 2,90 8,64 % 10,22 %
NVTS NVTS 7,50 6,29 0,50 8,64 % 29,53 %
WPM WPM 35,00 33,93 2,70 8,65 % 12,07 %
GLOP GLOP 7,50 5,67 0,45 8,62 % 43,68 %
LTH LTH 17,50 15,15 1,20 8,60 % 25,45 %
NLOK NLOK 24,00 24,00 1,90 8,60 % 8,60 %
TBT TBT 26,00 25,39 2,01 8,60 % 11,21 %
AVGO AVGO 560,00 558,95 44,20 8,59 % 8,79 %
EL EL 280,00 274,62 21,70 8,58 % 10,71 %
KR KR 48,00 47,52 3,75 8,57 % 9,66 %
SNPS SNPS 400,00 390,03 30,80 8,57 % 11,35 %
BRDS BRDS 2,50 0,63 0,05 8,56 % 327,86 %
REVG REVG 12,50 12,07 0,95 8,54 % 12,41 %
AKAM AKAM 97,50 95,52 7,50 8,52 % 10,78 %
NRG NRG 42,00 41,99 3,30 8,53 % 8,54 %
TREX TREX 60,00 57,32 4,50 8,52 % 13,59 %
LMB LMB 7,50 7,02 0,55 8,50 % 15,93 %
MUSA MUSA 300,00 294,05 23,00 8,49 % 10,68 %
MX MX 15,00 13,42 1,05 8,49 % 21,26 %
PRCH PRCH 5,00 3,19 0,25 8,49 % 69,78 %
EQNR EQNR 39,84 37,12 2,90 8,48 % 16,44 %
WEAT WEAT 9,00 8,32 0,65 8,47 % 17,34 %
ACI ACI 29,00 28,23 2,20 8,45 % 11,41 %
HRB HRB 47,00 46,20 3,60 8,45 % 10,33 %
LOW LOW 210,00 208,49 16,25 8,45 % 9,24 %
ADI ADI 180,00 180,00 14,00 8,43 % 8,43 %
CFG CFG 40,00 39,83 3,10 8,44 % 8,90 %
CHTR CHTR 490,00 480,92 37,40 8,43 % 10,48 %
FORG FORG 20,00 18,01 1,40 8,43 % 20,41 %
REAX REAX 2,50 1,93 0,15 8,43 % 40,45 %
CG CG 37,00 35,45 2,75 8,41 % 13,13 %
LTCH LTCH 2,50 1,29 0,10 8,40 % 110,08 %
SCCO SCCO 50,00 47,72 3,70 8,41 % 13,58 %
UTI UTI 7,50 7,09 0,55 8,41 % 14,68 %
NKE NKE 120,00 116,32 9,00 8,39 % 11,82 %
VECO VECO 24,00 23,24 1,80 8,40 % 11,94 %
GLL GLL 32,00 31,70 2,45 8,38 % 9,40 %
SCHW SCHW 77,50 75,86 5,85 8,36 % 10,70 %
TWKS TWKS 17,50 15,55 1,20 8,36 % 21,95 %
BJRI BJRI 30,00 26,63 2,05 8,34 % 22,05 %
FBRX FBRX 2,50 1,30 0,10 8,33 % 108,33 %
ITB ITB 63,00 62,39 4,80 8,33 % 9,39 %
AZO AZO 2.300,00 2.285,96 175,60 8,32 % 8,99 %
MHO MHO 50,00 48,21 3,70 8,31 % 12,33 %
PCG PCG 13,00 12,38 0,95 8,31 % 13,69 %
PTC PTC 130,00 125,03 9,60 8,32 % 12,62 %
TXN TXN 185,00 184,80 14,20 8,32 % 8,44 %
ATHA ATHA 5,00 3,91 0,30 8,31 % 38,50 %
CHUY CHUY 25,00 22,80 1,75 8,31 % 18,76 %
KNSL KNSL 290,00 280,24 21,50 8,31 % 12,08 %
SGEN SGEN 170,00 166,92 12,80 8,31 % 10,30 %
TRUE TRUE 3,00 2,61 0,20 8,30 % 24,48 %
BUD BUD 55,00 54,89 4,20 8,29 % 8,50 %
ANGO ANGO 25,00 24,23 1,85 8,27 % 11,71 %
INDI INDI 10,00 7,85 0,60 8,28 % 37,93 %
PPC PPC 31,00 30,06 2,30 8,29 % 11,67 %
SPUU SPUU 92,00 91,75 7,00 8,26 % 8,55 %
HBI HBI 11,00 10,52 0,80 8,23 % 13,17 %
IPGP IPGP 110,00 105,18 8,00 8,23 % 13,19 %
TSCO TSCO 200,00 198,31 15,10 8,24 % 9,16 %
SWBI SWBI 17,50 15,15 1,15 8,21 % 25,00 %
HSC HSC 7,50 6,60 0,50 8,20 % 22,95 %
HST HST 20,00 19,19 1,45 8,17 % 12,74 %
LNC LNC 52,50 50,30 3,80 8,17 % 12,92 %
POOL POOL 400,00 391,21 29,50 8,16 % 10,59 %
ROK ROK 260,00 258,82 19,50 8,15 % 8,64 %
SPSC SPSC 135,00 132,70 10,00 8,15 % 10,02 %
COST COST 545,00 545,00 40,90 8,11 % 8,11 %
GOOG GOOG 125,00 122,65 9,20 8,11 % 10,18 %
MS MS 92,50 92,02 6,90 8,11 % 8,67 %
PBPB PBPB 6,00 6,00 0,45 8,11 % 8,11 %
AXTA AXTA 27,00 26,74 2,00 8,08 % 9,14 %
CBAY CBAY 5,00 4,01 0,30 8,09 % 34,77 %
VRDN VRDN 25,00 22,70 1,70 8,10 % 19,05 %
SONY SONY 87,50 86,92 6,50 8,08 % 8,80 %
SPNT SPNT 5,00 4,68 0,35 8,08 % 15,47 %
VMW VMW 122,60 121,96 9,10 8,06 % 8,63 %
HUBG HUBG 90,00 85,89 6,40 8,05 % 13,22 %
DELL DELL 50,00 48,40 3,60 8,04 % 11,62 %
JETS JETS 19,86 19,08 1,42 8,04 % 12,46 %
KIDS KIDS 60,00 55,06 4,10 8,05 % 17,74 %
PROF PROF 7,50 7,39 0,55 8,04 % 9,65 %
WMG WMG 31,00 30,30 2,25 8,02 % 10,52 %
ADUS ADUS 95,00 94,41 7,00 8,01 % 8,68 %
BKD BKD 6,00 5,40 0,40 8,00 % 20,00 %
BKE BKE 34,35 32,38 2,40 8,01 % 14,58 %
HPE HPE 15,00 14,84 1,10 8,01 % 9,17 %
IXC IXC 36,00 35,84 2,65 7,99 % 8,48 %
GPN GPN 140,00 135,44 10,00 7,97 % 11,61 %
NEM NEM 47,50 46,01 3,40 7,98 % 11,48 %
FN FN 105,00 100,71 7,40 7,93 % 12,53 %
IBB IBB 135,00 134,82 9,90 7,93 % 8,07 %
EB EB 10,00 8,19 0,60 7,91 % 31,75 %
UNM UNM 40,00 38,86 2,85 7,91 % 11,08 %
GSK GSK 35,00 34,89 2,55 7,88 % 8,23 %
IGE IGE 39,00 38,97 2,85 7,89 % 7,97 %
CRVL CRVL 170,00 167,25 12,20 7,87 % 9,64 %
FROG FROG 30,00 25,37 1,85 7,87 % 27,55 %
AIG AIG 57,50 56,38 4,10 7,84 % 9,98 %
DRI DRI 135,00 131,91 9,60 7,85 % 10,38 %
SWK SWK 105,00 101,59 7,40 7,86 % 11,48 %
PRDO PRDO 12,50 12,40 0,90 7,83 % 8,70 %
FBIO FBIO 2,50 1,38 0,10 7,81 % 95,31 %
FIXX FIXX 5,00 2,76 0,20 7,81 % 95,31 %
VFC VFC 47,50 46,91 3,40 7,81 % 9,17 %
ACAD ACAD 17,00 16,60 1,20 7,79 % 10,39 %
IRWD IRWD 12,50 11,75 0,85 7,80 % 14,68 %
RGLD RGLD 105,00 100,93 7,30 7,80 % 12,14 %
RMD RMD 240,00 239,03 17,30 7,80 % 8,24 %
TFX TFX 260,00 256,95 18,60 7,80 % 9,08 %
EBAY EBAY 50,00 48,47 3,50 7,78 % 11,19 %
FDX FDX 240,00 233,21 16,85 7,79 % 10,93 %
ING ING 10,00 9,70 0,70 7,78 % 11,11 %
IPA IPA 7,50 5,54 0,40 7,78 % 45,91 %
VISL VISL 1,00 0,69 0,05 7,78 % 55,64 %
BC BC 85,00 84,64 6,10 7,77 % 8,23 %
SANM SANM 50,00 49,98 3,60 7,76 % 7,81 %
TSM TSM 95,00 91,57 6,60 7,77 % 11,80 %
AAPL AAPL 175,00 173,08 12,45 7,75 % 8,95 %
BGRY BGRY 5,00 2,78 0,20 7,75 % 93,80 %
CLH CLH 120,00 116,83 8,40 7,75 % 10,67 %
RACE RACE 220,00 215,81 15,50 7,74 % 9,83 %
TRN TRN 28,00 27,82 2,00 7,75 % 8,44 %
LLY LLY 320,00 313,94 22,50 7,72 % 9,80 %
BK BK 45,00 44,71 3,20 7,71 % 8,41 %
RCKT RCKT 17,50 17,47 1,25 7,71 % 7,89 %
GNW GNW 4,50 4,20 0,30 7,69 % 15,38 %
PAX PAX 15,00 14,71 1,05 7,69 % 9,81 %
SLG SLG 52,50 50,48 3,60 7,68 % 11,99 %
SMN SMN 12,00 11,21 0,80 7,68 % 15,27 %
UBT UBT 33,00 32,98 2,35 7,67 % 7,74 %
AON AON 300,00 299,68 21,30 7,65 % 7,77 %
BBVA BBVA 5,00 4,93 0,35 7,64 % 9,17 %
ARLP ARLP 25,00 22,60 1,60 7,62 % 19,05 %
INTC INTC 37,50 36,26 2,57 7,63 % 11,31 %
LW LW 85,00 83,25 5,90 7,63 % 9,89 %
MSFT MSFT 295,00 293,45 20,80 7,63 % 8,20 %
SLV SLV 19,00 18,65 1,32 7,62 % 9,64 %
GBTG GBTG 10,00 7,80 0,55 7,59 % 37,93 %
IHS IHS 10,00 8,50 0,60 7,59 % 26,58 %
GRPH GRPH 5,00 4,26 0,30 7,58 % 26,26 %
HD HD 315,00 315,00 22,20 7,58 % 7,58 %
JBL JBL 65,00 62,49 4,40 7,57 % 11,90 %
RVPH RVPH 2,50 0,71 0,05 7,58 % 278,79 %
C C 55,00 54,08 3,80 7,56 % 9,39 %
SBUX SBUX 90,00 89,16 6,25 7,54 % 8,55 %
AAOI AAOI 5,00 2,86 0,20 7,52 % 87,97 %
BLK BLK 760,00 755,82 52,90 7,53 % 8,12 %
CAT CAT 200,00 195,95 13,70 7,52 % 9,74 %
CTSH CTSH 70,00 70,00 4,90 7,53 % 7,53 %
CVX CVX 160,00 156,65 10,95 7,52 % 9,81 %
FNV FNV 135,00 131,53 9,20 7,52 % 10,36 %
MET MET 67,50 67,50 4,70 7,48 % 7,48 %
LPCN LPCN 1,00 0,72 0,05 7,46 % 49,12 %
QQQ QQQ 335,00 332,82 23,10 7,46 % 8,16 %
REE REE 2,50 1,44 0,10 7,46 % 86,57 %
TYD TYD 39,00 38,87 2,70 7,47 % 7,84 %
PFE PFE 50,00 49,75 3,45 7,45 % 7,99 %
VRRM VRRM 17,50 16,59 1,15 7,45 % 13,34 %
DOYU DOYU 2,50 1,45 0,10 7,43 % 85,87 %
JNPR JNPR 29,00 28,91 2,00 7,43 % 7,77 %
RCON RCON 2,50 0,72 0,05 7,43 % 271,31 %
SAVE SAVE 25,00 24,57 1,70 7,43 % 9,31 %
SRAX SRAX 2,50 2,17 0,15 7,43 % 23,76 %
TK TK 5,00 3,62 0,25 7,42 % 48,37 %
AXP AXP 170,00 165,40 11,40 7,40 % 10,39 %
ELV ELV 500,00 493,22 34,00 7,40 % 8,88 %
NOC NOC 490,00 488,75 33,70 7,41 % 7,68 %
CAH CAH 70,00 69,75 4,80 7,39 % 7,78 %
UONEK UONEK 7,50 5,08 0,35 7,40 % 58,56 %
BNED BNED 5,00 2,91 0,20 7,38 % 84,50 %
SPG SPG 115,00 114,22 7,85 7,38 % 8,11 %
TROW TROW 135,00 132,26 9,10 7,39 % 9,61 %
DPZ DPZ 420,00 412,43 28,30 7,37 % 9,34 %
EW EW 110,00 105,06 7,20 7,36 % 12,41 %
IWO IWO 250,00 247,77 17,00 7,37 % 8,33 %
TGS TGS 7,50 6,56 0,45 7,36 % 22,75 %
AQB AQB 2,50 1,46 0,10 7,35 % 83,82 %
FOXA FOXA 37,00 36,50 2,50 7,35 % 8,82 %
ARMK ARMK 38,00 37,32 2,55 7,33 % 9,29 %
AVTR AVTR 30,00 28,58 1,95 7,32 % 12,65 %
BAC BAC 37,00 36,16 2,47 7,33 % 9,82 %
SHW SHW 260,00 257,40 17,60 7,34 % 8,42 %
ACET ACET 17,50 15,40 1,05 7,32 % 21,95 %
BSET BSET 22,50 20,56 1,40 7,31 % 17,43 %
CLX CLX 150,00 148,83 10,10 7,28 % 8,12 %
FNTC FNTC 17,00 16,94 1,15 7,28 % 7,64 %
MTB MTB 190,00 189,82 12,90 7,29 % 7,39 %
KURA KURA 17,50 16,23 1,10 7,27 % 15,66 %
BSQR BSQR 2,50 1,48 0,10 7,25 % 81,16 %
CMCM CMCM 1,00 0,74 0,05 7,25 % 44,93 %
EXLS EXLS 175,00 173,15 11,70 7,25 % 8,39 %
FKWL FKWL 5,00 2,96 0,20 7,25 % 81,16 %
ET ET 12,00 11,57 0,78 7,23 % 11,21 %
EZA EZA 46,00 45,95 3,10 7,23 % 7,35 %
GRMN GRMN 100,00 99,20 6,70 7,24 % 8,11 %
UAVS UAVS 2,50 0,74 0,05 7,25 % 262,32 %
VGT VGT 395,00 390,49 26,40 7,25 % 8,49 %
ALLG ALLG 7,50 5,19 0,35 7,23 % 54,96 %
ADM ADM 87,50 86,13 5,80 7,22 % 8,93 %
AZN AZN 67,50 66,78 4,50 7,23 % 8,38 %
IFF IFF 125,00 124,56 8,40 7,23 % 7,61 %
MFA MFA 12,00 11,90 0,80 7,21 % 8,11 %
SBLK SBLK 27,00 26,00 1,75 7,22 % 11,34 %
TJX TJX 67,50 65,37 4,40 7,22 % 10,71 %
WHR WHR 175,00 170,72 11,50 7,22 % 9,91 %
FITB FITB 38,00 37,27 2,50 7,19 % 9,27 %
JBI JBI 12,50 11,17 0,75 7,20 % 19,96 %
TCRR TCRR 5,00 3,72 0,25 7,20 % 44,09 %
CHRW CHRW 120,00 117,89 7,90 7,18 % 9,10 %
LIND LIND 12,50 11,22 0,75 7,16 % 19,39 %
PRU PRU 105,00 104,82 7,00 7,16 % 7,34 %
TW TW 75,00 73,31 4,90 7,16 % 9,63 %
APLE APLE 17,50 17,26 1,15 7,14 % 8,63 %
EBON EBON 2,50 0,60 0,04 7,14 % 346,43 %
HITI HITI 2,50 1,50 0,10 7,14 % 78,57 %
INVH INVH 40,00 39,78 2,65 7,14 % 7,73 %
LOV LOV 5,00 3,00 0,20 7,14 % 78,57 %
ADT ADT 9,00 8,28 0,55 7,12 % 16,50 %
V V 220,00 216,42 14,40 7,13 % 8,90 %
CLBT CLBT 6,00 5,28 0,35 7,10 % 21,70 %
AMSWA AMSWA 20,00 18,89 1,25 7,09 % 13,38 %
CX CX 5,00 4,53 0,30 7,09 % 18,20 %
LH LH 260,00 259,42 17,20 7,10 % 7,34 %
AEM AEM 50,00 45,45 3,00 7,07 % 17,79 %
BCOV BCOV 7,50 6,81 0,45 7,08 % 17,92 %
CLVT CLVT 15,00 13,62 0,90 7,08 % 17,92 %
OKE OKE 65,00 63,52 4,20 7,08 % 9,58 %
DFH DFH 15,00 12,91 0,85 7,05 % 24,38 %
HALO HALO 45,00 43,23 2,85 7,06 % 11,44 %
MTN MTN 250,00 244,03 16,10 7,06 % 9,68 %
PHIO PHIO 2,50 0,76 0,05 7,05 % 252,61 %
SVXY SVXY 60,00 56,14 3,70 7,06 % 14,42 %
TACT TACT 5,00 4,55 0,30 7,06 % 17,65 %
IMCC IMCC 2,50 0,76 0,05 7,04 % 252,11 %
CELU CELU 5,00 3,04 0,20 7,03 % 75,75 %
POL POL 2,00 1,52 0,10 7,04 % 40,71 %
FIS FIS 105,00 102,12 6,70 7,02 % 10,04 %
MCO MCO 330,00 322,97 21,20 7,03 % 9,35 %
MPLX MPLX 32,00 32,00 2,10 7,02 % 7,02 %
PLD PLD 140,00 137,24 9,00 7,02 % 9,17 %
CINT CINT 15,00 14,52 0,95 7,00 % 10,54 %
CSCO CSCO 47,00 46,59 3,05 7,01 % 7,95 %
PNC PNC 175,00 173,93 11,40 7,01 % 7,67 %
TNK TNK 30,00 25,22 1,65 7,00 % 27,28 %
BBD BBD 4,00 3,83 0,25 6,98 % 11,73 %
IMNM IMNM 7,50 5,36 0,35 6,99 % 49,70 %
HUM HUM 500,00 498,61 32,50 6,97 % 7,27 %
MKL MKL 1.240,00 1.231,58 80,30 6,97 % 7,71 %
TMO TMO 620,00 604,49 39,30 6,95 % 9,70 %
PPG PPG 140,00 135,55 8,80 6,94 % 10,45 %
FTCI FTCI 7,50 5,40 0,35 6,93 % 48,51 %
PAA PAA 12,00 11,60 0,75 6,92 % 10,65 %
BCS BCS 9,00 8,52 0,55 6,90 % 12,92 %
J J 135,00 133,18 8,60 6,90 % 8,36 %
RGA RGA 130,00 130,00 8,40 6,91 % 6,91 %
VEV VEV 2,50 1,55 0,10 6,90 % 72,41 %
ARKQ ARKQ 64,39 60,54 3,90 6,89 % 13,68 %
EFX EFX 230,00 222,33 14,30 6,87 % 10,56 %
FBK FBK 45,00 44,33 2,85 6,87 % 8,49 %
GS GS 360,00 355,85 22,90 6,88 % 8,12 %
FYBR FYBR 30,00 27,24 1,75 6,87 % 17,69 %
GWW GWW 590,00 583,91 37,50 6,86 % 7,98 %
MMLP MMLP 5,00 3,89 0,25 6,87 % 37,36 %
SBSW SBSW 12,50 10,11 0,65 6,87 % 32,14 %
SLS SLS 5,00 3,12 0,20 6,85 % 71,23 %
SPRO SPRO 2,50 0,78 0,05 6,85 % 242,47 %
CCK CCK 105,00 100,13 6,40 6,83 % 12,02 %
CSV CSV 40,00 39,85 2,55 6,84 % 7,24 %
CWH CWH 34,09 31,29 2,00 6,83 % 16,39 %
RWM RWM 22,00 21,88 1,40 6,84 % 7,42 %
JXN JXN 35,00 33,65 2,15 6,83 % 11,11 %
CIEN CIEN 60,00 55,06 3,50 6,79 % 16,37 %
DG DG 260,00 252,94 16,10 6,80 % 9,78 %
VRTX VRTX 310,00 305,99 19,50 6,81 % 8,21 %
AXGN AXGN 12,50 10,23 0,65 6,78 % 30,48 %
HAS HAS 82,50 80,19 5,10 6,79 % 9,87 %
LBTYA LBTYA 22,50 22,03 1,40 6,79 % 9,06 %
WFC WFC 47,50 45,75 2,91 6,79 % 10,88 %
LGO LGO 10,00 7,88 0,50 6,78 % 35,50 %
NGD NGD 1,00 0,79 0,05 6,78 % 35,50 %
EA EA 135,00 132,63 8,40 6,76 % 8,67 %
EWV EWV 17,00 16,58 1,05 6,76 % 9,47 %
GSG GSG 23,00 22,12 1,40 6,76 % 10,99 %
LILM LILM 5,00 3,16 0,20 6,76 % 68,92 %
BALL BALL 62,50 60,27 3,80 6,73 % 10,68 %
MMX MMX 5,00 3,96 0,25 6,74 % 34,77 %
AAP AAP 210,00 205,33 12,90 6,70 % 9,13 %
DHR DHR 310,00 302,35 19,00 6,71 % 9,41 %
ITUB ITUB 5,50 5,25 0,33 6,71 % 11,79 %
IVZ IVZ 20,00 19,07 1,20 6,72 % 11,92 %
MCK MCK 380,00 371,45 23,40 6,72 % 9,18 %
MLM MLM 380,00 370,10 23,30 6,72 % 9,57 %
STAR STAR 17,50 16,70 1,05 6,71 % 11,82 %
VTR VTR 52,50 52,46 3,30 6,71 % 6,79 %
DBC DBC 26,00 25,53 1,60 6,69 % 8,65 %
NOK NOK 5,50 5,10 0,32 6,69 % 15,06 %
RPG RPG 176,00 175,39 11,00 6,69 % 7,06 %
TMUS TMUS 150,00 146,69 9,20 6,69 % 9,10 %
BWA BWA 42,50 40,02 2,50 6,66 % 13,27 %
CARR CARR 45,00 43,97 2,75 6,67 % 9,17 %
IRM IRM 55,00 54,34 3,40 6,67 % 7,98 %
IWF IWF 260,00 255,95 16,00 6,67 % 8,36 %
PCTI PCTI 5,00 4,80 0,30 6,67 % 11,11 %
SCS SCS 12,50 12,03 0,75 6,65 % 10,82 %
SHEN SHEN 25,00 24,03 1,50 6,66 % 10,96 %
DLR DLR 135,00 133,16 8,30 6,65 % 8,12 %
TNYA TNYA 7,50 5,61 0,35 6,65 % 42,59 %
IAS IAS 12,50 10,45 0,65 6,63 % 27,55 %
IBN IBN 23,00 22,50 1,40 6,64 % 9,00 %
LU LU 5,00 4,02 0,25 6,63 % 32,63 %
NWL NWL 22,00 20,98 1,30 6,60 % 11,76 %
TAP TAP 57,50 56,46 3,50 6,61 % 8,57 %
TX TX 40,00 35,48 2,20 6,61 % 20,19 %
ENOV ENOV 60,00 59,84 3,70 6,59 % 6,88 %
PXD PXD 230,00 229,94 14,20 6,58 % 6,61 %
ADP ADP 260,00 259,71 16,00 6,57 % 6,68 %
CP CP 82,50 81,25 5,00 6,56 % 8,20 %
HAYW HAYW 12,50 12,18 0,75 6,56 % 9,36 %
UHS UHS 115,00 111,96 6,90 6,57 % 9,46 %
IIIN IIIN 35,00 32,54 2,00 6,55 % 14,60 %
WES WES 30,00 27,67 1,70 6,55 % 15,52 %
IVAC IVAC 5,00 4,89 0,30 6,54 % 8,93 %
STZ STZ 250,00 246,33 15,10 6,53 % 8,12 %
UNP UNP 240,00 238,17 14,60 6,53 % 7,35 %
CBOE CBOE 120,00 119,35 7,30 6,51 % 7,10 %
MGK MGK 220,00 215,86 13,20 6,51 % 8,56 %
MNRO MNRO 55,00 52,29 3,20 6,52 % 12,04 %
DLNG DLNG 5,00 3,28 0,20 6,49 % 62,34 %
ETN ETN 155,00 152,44 9,30 6,50 % 8,29 %
GOCO GOCO 2,50 0,82 0,05 6,49 % 224,68 %
INVE INVE 17,50 16,38 1,00 6,50 % 13,78 %
SLDB SLDB 1,00 0,82 0,05 6,49 % 29,87 %
TRTN TRTN 70,00 67,32 4,10 6,49 % 10,72 %
LFC LFC 7,50 7,40 0,45 6,47 % 7,91 %
LMT LMT 440,00 438,01 26,60 6,47 % 6,95 %
SPGI SPGI 400,00 392,64 23,80 6,45 % 8,45 %
IRT IRT 22,50 22,31 1,35 6,44 % 7,35 %
KRE KRE 68,00 67,93 4,10 6,42 % 6,53 %
VALE VALE 14,00 13,41 0,81 6,43 % 11,11 %
BYSI BYSI 2,50 1,66 0,10 6,41 % 60,26 %
HOLX HOLX 75,00 72,99 4,40 6,41 % 9,35 %
TFC TFC 52,50 51,42 3,10 6,42 % 8,65 %
RXL RXL 97,00 96,39 5,80 6,40 % 7,08 %
CSX CSX 35,00 34,14 2,05 6,39 % 9,07 %
SON SON 65,00 64,87 3,90 6,40 % 6,61 %
EQR EQR 80,00 79,96 4,80 6,39 % 6,44 %
FIX FIX 110,00 108,44 6,50 6,38 % 7,91 %
MSI MSI 260,00 256,55 15,40 6,39 % 7,82 %
GLUE GLUE 12,50 10,03 0,60 6,36 % 32,56 %
IBM IBM 135,00 134,53 8,05 6,36 % 6,74 %
POWW POWW 7,50 5,02 0,30 6,36 % 58,90 %
UPV UPV 47,00 46,88 2,80 6,35 % 6,62 %
CMA CMA 87,50 85,66 5,10 6,33 % 8,61 %
MXCT MXCT 7,50 5,87 0,35 6,34 % 35,87 %
EQOS EQOS 2,50 0,84 0,05 6,33 % 216,34 %
HIG HIG 70,00 68,91 4,10 6,33 % 8,01 %
CHKP CHKP 125,00 122,94 7,30 6,31 % 8,09 %
ITA ITA 108,00 107,68 6,40 6,32 % 6,64 %
NGL NGL 2,50 1,68 0,10 6,33 % 58,23 %
FMC FMC 115,00 111,38 6,60 6,30 % 9,75 %
FOX FOX 35,00 33,75 2,00 6,30 % 10,24 %
HZNP HZNP 70,00 65,74 3,90 6,31 % 13,20 %
INSE INSE 12,50 11,81 0,70 6,30 % 12,51 %
SBH SBH 17,50 15,19 0,90 6,30 % 22,46 %
AVB AVB 220,00 218,16 12,90 6,28 % 7,18 %
ERIC ERIC 8,00 7,62 0,45 6,28 % 11,58 %
IVW IVW 72,00 71,03 4,20 6,28 % 7,74 %
AJG AJG 190,00 189,96 11,20 6,27 % 6,29 %
BEN BEN 30,00 28,80 1,70 6,27 % 10,68 %
APH APH 80,00 79,76 4,70 6,26 % 6,58 %
GOLD GOLD 18,00 16,65 0,98 6,25 % 14,87 %
HCI HCI 60,00 57,77 3,40 6,25 % 10,35 %
CGNT CGNT 7,50 5,11 0,30 6,24 % 55,93 %
SYK SYK 230,00 223,12 13,10 6,24 % 9,51 %
FE FE 41,00 40,95 2,40 6,23 % 6,37 %
VSEC VSEC 45,00 42,59 2,50 6,24 % 12,25 %
TRVG TRVG 2,00 1,71 0,10 6,21 % 24,22 %
TSN TSN 82,50 81,99 4,80 6,22 % 6,88 %
VOD VOD 15,00 14,68 0,86 6,22 % 8,54 %
ACM ACM 77,50 76,96 4,50 6,21 % 6,96 %
ACN ACN 330,00 320,33 18,70 6,20 % 9,41 %
BMA BMA 15,00 13,71 0,80 6,20 % 16,19 %
JPM JPM 125,00 122,44 7,15 6,20 % 8,42 %
PBH PBH 60,00 56,60 3,30 6,19 % 12,57 %
PBI PBI 4,00 3,43 0,20 6,20 % 23,93 %
UPS UPS 210,00 205,88 12,00 6,19 % 8,31 %
WMT WMT 135,00 133,62 7,80 6,20 % 7,30 %
FMS FMS 20,00 18,88 1,10 6,19 % 12,49 %
ATVI ATVI 82,50 80,82 4,70 6,17 % 8,38 %
MRAI MRAI 2,50 0,86 0,05 6,18 % 208,91 %
NEE NEE 92,50 91,00 5,30 6,18 % 7,93 %
CCI CCI 185,00 184,14 10,70 6,17 % 6,67 %
CI CI 300,00 290,87 16,90 6,17 % 9,50 %
FTRP FTRP 2,50 0,86 0,05 6,17 % 208,64 %
BCLI BCLI 4,00 3,45 0,20 6,15 % 23,08 %
BG BG 105,00 100,04 5,80 6,15 % 11,42 %
EMR EMR 90,00 88,07 5,10 6,15 % 8,47 %
USNA USNA 70,00 69,16 4,00 6,14 % 7,43 %
WMB WMB 34,00 33,67 1,95 6,15 % 7,17 %
FXI FXI 31,00 30,10 1,74 6,14 % 9,31 %
IHI IHI 56,00 55,36 3,20 6,13 % 7,36 %
BAMR BAMR 55,00 53,76 3,10 6,12 % 8,57 %
JCI JCI 60,00 58,91 3,40 6,13 % 8,10 %
RAIL RAIL 7,50 5,20 0,30 6,12 % 53,06 %
CNRG CNRG 105,00 104,17 6,00 6,11 % 6,95 %
SJM SJM 135,00 133,79 7,70 6,11 % 7,07 %
TEL TEL 140,00 137,31 7,90 6,10 % 8,18 %
UPH UPH 2,50 0,87 0,05 6,10 % 204,88 %
FAST FAST 57,10 55,78 3,20 6,09 % 8,60 %
CAG CAG 35,00 34,92 2,00 6,08 % 6,32 %
POST POST 90,00 89,06 5,10 6,07 % 7,19 %
SAND SAND 7,00 6,11 0,35 6,08 % 21,63 %
EZJ EZJ 33,00 32,39 1,85 6,06 % 8,07 %
SBIO SBIO 36,00 35,03 2,00 6,06 % 9,00 %
MPW MPW 17,00 16,68 0,95 6,04 % 8,07 %
TCS TCS 10,00 7,89 0,45 6,05 % 34,41 %
ZTS ZTS 180,00 175,67 10,00 6,04 % 8,65 %
IJR IJR 106,00 105,58 6,00 6,03 % 6,45 %
BHP BHP 55,00 54,72 3,10 6,01 % 6,55 %
HI HI 50,00 47,62 2,70 6,01 % 11,31 %
IP IP 45,00 44,13 2,50 6,01 % 8,10 %
MNST MNST 95,00 91,79 5,20 6,01 % 9,71 %
NDAQ NDAQ 195,00 192,19 10,90 6,01 % 7,57 %
KEY KEY 20,00 19,45 1,10 5,99 % 8,99 %
IJT IJT 123,00 122,39 6,90 5,97 % 6,50 %
ISSC ISSC 7,50 7,08 0,40 5,98 % 12,19 %
NSC NSC 270,00 261,84 14,80 5,99 % 9,29 %
ASLN ASLN 2,50 0,89 0,05 5,95 % 197,62 %
EGHT EGHT 7,50 5,33 0,30 5,96 % 48,96 %
NTB NTB 35,00 34,63 1,95 5,97 % 7,10 %
MMC MMC 175,00 172,72 9,70 5,95 % 7,35 %
WELL WELL 82,50 81,80 4,60 5,96 % 6,87 %
MDY MDY 480,00 478,05 26,80 5,94 % 6,37 %
ALL ALL 130,00 128,68 7,20 5,93 % 7,01 %
FC FC 55,00 53,60 3,00 5,93 % 8,70 %
DHT DHT 9,00 8,06 0,45 5,91 % 18,27 %
NGVT NGVT 77,50 75,11 4,20 5,92 % 9,29 %
EXC EXC 47,00 46,58 2,60 5,91 % 6,87 %
RFIL RFIL 7,50 7,16 0,40 5,92 % 10,95 %
SSRM SSRM 18,00 15,21 0,85 5,92 % 25,35 %
BMY BMY 75,00 74,53 4,15 5,90 % 6,56 %
FBP FBP 17,00 16,18 0,90 5,89 % 11,26 %
KMPR KMPR 50,00 47,57 2,65 5,90 % 11,31 %
VOR VOR 7,50 5,40 0,30 5,88 % 47,06 %
WMK WMK 85,00 80,92 4,50 5,89 % 11,23 %
GBCI GBCI 55,00 54,11 3,00 5,87 % 7,61 %
INCY INCY 75,00 73,99 4,10 5,87 % 7,31 %
NSP NSP 120,00 115,90 6,40 5,84 % 9,59 %
USB USB 50,00 49,01 2,70 5,83 % 7,97 %
VOO VOO 395,00 393,79 21,70 5,83 % 6,16 %
DGLY DGLY 1,00 0,91 0,05 5,81 % 16,28 %
PAYX PAYX 140,00 138,15 7,60 5,82 % 7,24 %
ZION ZION 60,00 58,22 3,20 5,82 % 9,05 %
EYE EYE 40,00 35,65 1,95 5,79 % 18,69 %
IWM IWM 205,00 200,83 11,00 5,79 % 7,99 %
TD TD 67,50 67,47 3,70 5,80 % 5,84 %
CNI CNI 130,00 128,20 7,00 5,78 % 7,26 %
SPY SPY 430,00 428,28 23,37 5,77 % 6,20 %
UNH UNH 560,00 544,64 29,75 5,78 % 8,76 %
EWG EWG 24,50 23,87 1,30 5,76 % 8,55 %
FISV FISV 115,00 110,22 6,00 5,76 % 10,34 %
PAR PAR 45,00 40,39 2,20 5,76 % 17,83 %
PAVE PAVE 28,00 27,54 1,50 5,76 % 7,55 %
HSY HSY 230,00 229,96 12,50 5,75 % 5,77 %
LYB LYB 94,80 90,18 4,90 5,75 % 11,16 %
UWMC UWMC 5,00 4,05 0,22 5,74 % 30,55 %
ZY ZY 5,00 3,68 0,20 5,75 % 43,68 %
KBE KBE 52,00 51,63 2,80 5,73 % 6,49 %
SY SY 2,50 0,92 0,05 5,73 % 186,57 %
ABM ABM 50,00 47,17 2,55 5,71 % 12,06 %
LIN LIN 320,00 311,28 16,80 5,70 % 8,67 %
VTRS VTRS 12,50 11,11 0,60 5,71 % 18,93 %
CYXT CYXT 12,50 10,21 0,55 5,69 % 29,40 %
KDP KDP 40,00 39,91 2,15 5,69 % 5,93 %
ABBV ABBV 145,00 142,29 7,65 5,68 % 7,69 %
AMLP AMLP 40,00 39,07 2,10 5,68 % 8,20 %
PDBC PDBC 18,00 17,66 0,95 5,69 % 7,72 %
AB AB 45,00 44,79 2,40 5,66 % 6,16 %
ABB ABB 32,00 30,75 1,65 5,67 % 9,97 %
MEI MEI 45,00 42,91 2,30 5,66 % 10,81 %
ARR ARR 7,50 7,50 0,40 5,64 % 5,71 %
AWH AWH 2,50 0,94 0,05 5,64 % 182,01 %
CTVA CTVA 65,00 61,76 3,30 5,64 % 11,19 %
DEO DEO 190,00 188,96 10,10 5,65 % 6,23 %
TRV TRV 175,00 172,16 9,20 5,65 % 7,39 %
VNTR VNTR 2,50 1,87 0,10 5,65 % 41,24 %
CB CB 200,00 196,99 10,50 5,63 % 7,25 %
BAX BAX 62,50 62,02 3,30 5,62 % 6,44 %
CD CD 10,00 7,51 0,40 5,63 % 40,65 %
DOW DOW 57,50 55,40 2,95 5,62 % 9,63 %
RY RY 100,00 99,37 5,30 5,63 % 6,30 %
TOUR TOUR 2,50 0,94 0,05 5,63 % 181,56 %
INGR INGR 95,00 93,97 5,00 5,62 % 6,78 %
AMT AMT 290,00 281,52 14,90 5,59 % 8,77 %
BCBP BCBP 20,00 19,90 1,05 5,57 % 6,10 %
EWP EWP 24,00 23,67 1,25 5,58 % 7,05 %
EIGR EIGR 10,00 9,50 0,50 5,56 % 11,11 %
MKFG MKFG 5,00 2,85 0,15 5,56 % 85,19 %
SMOG SMOG 143,00 142,31 7,50 5,56 % 6,07 %
APD APD 280,00 274,11 14,40 5,54 % 7,81 %
ECL ECL 180,00 177,15 9,30 5,54 % 7,24 %
GBIO GBIO 10,00 7,63 0,40 5,53 % 38,31 %
ROAD ROAD 35,00 30,47 1,60 5,54 % 21,23 %
SYRS SYRS 2,50 0,96 0,05 5,52 % 176,21 %
CTRE CTRE 22,50 22,08 1,15 5,49 % 7,50 %
SNEX SNEX 100,00 95,92 5,00 5,50 % 9,99 %
UAA UAA 12,50 10,17 0,53 5,50 % 29,67 %
APEN APEN 7,50 6,74 0,35 5,48 % 17,37 %
NTRS NTRS 105,00 104,05 5,40 5,47 % 6,44 %
SIRI SIRI 6,75 6,75 0,35 5,47 % 5,47 %
AEP AEP 105,00 104,56 5,40 5,45 % 5,89 %
CMCSA CMCSA 42,50 40,62 2,10 5,45 % 10,33 %
CVGW CVGW 45,00 43,54 2,25 5,45 % 8,99 %
ABT ABT 115,00 111,90 5,75 5,42 % 8,34 %
ESNT ESNT 45,00 43,74 2,25 5,42 % 8,46 %
WNS WNS 90,00 87,40 4,50 5,43 % 8,56 %
ARGT ARGT 32,00 31,25 1,60 5,40 % 7,93 %
CNSL CNSL 7,50 6,84 0,35 5,39 % 15,56 %
DBA DBA 21,00 20,51 1,05 5,40 % 7,91 %
NYCB NYCB 11,00 10,73 0,55 5,40 % 8,00 %
ARCE ARCE 17,50 16,68 0,85 5,37 % 10,55 %
CDRE CDRE 30,00 25,50 1,30 5,37 % 23,97 %
OMC OMC 75,00 72,55 3,70 5,37 % 8,93 %
SAFE SAFE 50,00 46,11 2,35 5,37 % 14,26 %
SSNC SSNC 65,00 62,69 3,20 5,38 % 9,26 %
GIS GIS 77,50 76,64 3,90 5,36 % 6,54 %
ABST ABST 12,50 10,84 0,55 5,34 % 21,48 %
AMCR AMCR 13,00 12,81 0,65 5,35 % 6,91 %
CNP CNP 33,00 32,52 1,65 5,35 % 6,92 %
AORT AORT 25,00 22,72 1,15 5,33 % 15,90 %
ABC ABC 155,00 150,82 7,60 5,31 % 8,23 %
EWY EWY 62,00 61,61 3,10 5,30 % 5,96 %
SRC SRC 45,00 44,73 2,25 5,30 % 5,93 %
TIL TIL 7,50 6,95 0,35 5,30 % 13,64 %
DOUG DOUG 7,50 5,99 0,30 5,27 % 31,81 %
IFRX IFRX 5,00 2,99 0,15 5,28 % 76,06 %
SRE SRE 170,00 167,52 8,40 5,28 % 6,84 %
VGK VGK 56,00 55,82 2,80 5,28 % 5,62 %
JEF JEF 37,50 35,01 1,75 5,26 % 12,75 %
AFL AFL 65,00 64,19 3,20 5,25 % 6,57 %
PK PK 17,50 16,05 0,80 5,25 % 14,75 %
ALTR ALTR 60,00 56,41 2,80 5,22 % 11,92 %
HLGN HLGN 5,00 3,02 0,15 5,23 % 74,22 %
IVOO IVOO 165,00 163,05 8,10 5,23 % 6,49 %
KMI KMI 19,00 18,55 0,92 5,22 % 7,77 %
WEN WEN 22,00 21,17 1,05 5,22 % 9,34 %
CRVS CRVS 2,00 1,01 0,05 5,21 % 108,33 %
HUGE HUGE 2,00 1,01 0,05 5,21 % 108,33 %
KXIN KXIN 2,50 1,01 0,05 5,21 % 160,42 %
DLX DLX 25,00 23,28 1,15 5,20 % 12,97 %
IVV IVV 435,00 431,14 21,30 5,20 % 6,14 %
LSXMK LSXMK 45,00 44,56 2,20 5,19 % 6,23 %
AFCG AFCG 20,00 18,32 0,90 5,17 % 14,81 %
PG PG 150,00 148,56 7,30 5,17 % 6,19 %
STLA STLA 17,12 15,27 0,75 5,17 % 17,91 %
BRK.B BRK.B 310,00 302,55 14,80 5,14 % 7,73 %
GEF GEF 75,00 71,45 3,50 5,15 % 10,37 %
IEX IEX 220,00 215,20 10,50 5,13 % 7,47 %
MDT MDT 97,50 95,20 4,65 5,14 % 7,68 %
WBA WBA 42,50 41,00 2,00 5,13 % 8,97 %
ARE ARE 175,00 170,47 8,30 5,12 % 7,91 %
NIC NIC 85,00 84,23 4,10 5,12 % 6,08 %
MRK MRK 92,50 90,60 4,40 5,10 % 7,31 %
SPLG SPLG 51,00 50,42 2,45 5,11 % 6,32 %
WM WM 175,00 172,70 8,40 5,11 % 6,51 %
BDX BDX 270,00 263,69 12,80 5,10 % 7,62 %
SCHM SCHM 73,00 72,12 3,50 5,10 % 6,38 %
PPH PPH 77,00 76,70 3,70 5,07 % 5,48 %
QQEW QQEW 102,00 101,50 4,90 5,07 % 5,60 %
THCX THCX 5,00 4,14 0,20 5,08 % 26,90 %
ATRC ATRC 55,00 51,98 2,50 5,05 % 11,16 %
O O 75,00 74,76 3,60 5,06 % 5,40 %
BPOP BPOP 85,00 81,23 3,90 5,04 % 9,92 %
CVS CVS 110,00 106,27 5,10 5,04 % 8,73 %
SLGG SLGG 2,50 1,04 0,05 5,05 % 152,53 %
VO VO 230,00 227,10 10,90 5,04 % 6,38 %
FAD FAD 107,00 106,53 5,10 5,03 % 5,49 %
LUMN LUMN 12,00 11,07 0,53 5,03 % 13,85 %
ALLY ALLY 40,00 37,75 1,80 5,01 % 11,27 %
DAKT DAKT 5,00 4,19 0,20 5,01 % 25,31 %
SCC SCC 24,00 23,02 1,10 5,02 % 9,49 %
SXT SXT 90,00 87,89 4,20 5,02 % 7,54 %
NERD NERD 18,00 17,89 0,85 4,99 % 5,61 %
PEP PEP 180,00 179,49 8,50 4,97 % 5,27 %
AMWL AMWL 7,50 5,30 0,25 4,95 % 48,51 %
FEZ FEZ 38,00 37,08 1,75 4,95 % 7,57 %
GAMR GAMR 66,00 65,77 3,10 4,95 % 5,32 %
ICE ICE 115,00 110,17 5,20 4,95 % 9,56 %
IYJ IYJ 102,00 101,66 4,80 4,96 % 5,31 %
KFRC KFRC 60,00 56,14 2,65 4,95 % 12,17 %
PKG PKG 145,00 143,92 6,80 4,96 % 5,75 %
RE RE 280,00 275,14 13,00 4,96 % 6,81 %
RTX RTX 100,00 96,21 4,55 4,96 % 9,10 %
REXR REXR 70,00 67,84 3,20 4,95 % 8,29 %
TTE TTE 55,00 51,86 2,45 4,96 % 11,30 %
IIIV IIIV 30,00 25,48 1,20 4,94 % 23,56 %
KFS KFS 7,50 7,43 0,35 4,94 % 5,93 %
LYTS LYTS 7,50 6,38 0,30 4,93 % 23,36 %
BFTR BFTR 30,00 29,88 1,40 4,92 % 5,34 %
INDA INDA 44,00 43,70 2,05 4,92 % 5,64 %
MGC MGC 150,00 149,20 7,00 4,92 % 5,49 %
NVO NVO 110,00 106,40 5,00 4,93 % 8,48 %
APPH APPH 5,00 3,22 0,15 4,89 % 62,87 %
EIX EIX 72,50 70,75 3,30 4,89 % 7,49 %
KBA KBA 36,00 35,39 1,65 4,89 % 6,70 %
BOH BOH 85,00 83,87 3,90 4,88 % 6,29 %
VIOG VIOG 215,00 210,45 9,80 4,88 % 7,15 %
VTI VTI 220,00 215,09 10,00 4,88 % 7,27 %
BLCN BLCN 31,00 30,19 1,40 4,86 % 7,68 %
EEM EEM 41,00 40,76 1,89 4,86 % 5,48 %
DGX DGX 145,00 140,55 6,50 4,85 % 8,17 %
SPNS SPNS 25,00 22,67 1,05 4,86 % 15,63 %
CMI CMI 240,00 230,74 10,60 4,82 % 9,02 %
DIA DIA 340,00 339,10 15,60 4,82 % 5,10 %
FTC FTC 100,00 99,93 4,60 4,83 % 4,90 %
PGR PGR 125,00 121,75 5,60 4,82 % 7,62 %
QTUM QTUM 46,00 45,59 2,10 4,83 % 5,77 %
AES AES 27,00 25,08 1,15 4,81 % 12,83 %
AQMS AQMS 2,50 1,09 0,05 4,81 % 140,38 %
GLD GLD 166,00 165,71 7,60 4,81 % 4,99 %
HDGE HDGE 26,00 25,12 1,15 4,80 % 8,47 %
IBTX IBTX 75,00 74,27 3,40 4,80 % 5,83 %
BXP BXP 95,00 90,11 4,10 4,77 % 10,45 %
CLR CLR 70,00 68,06 3,10 4,77 % 7,76 %
MMP MMP 52,50 51,51 2,35 4,78 % 6,79 %
PSQ PSQ 13,00 12,07 0,55 4,77 % 12,80 %
FWONA FWONA 65,00 60,50 2,75 4,76 % 12,55 %
GILD GILD 67,50 66,21 3,00 4,75 % 6,79 %
GRN GRN 36,00 35,28 1,60 4,75 % 6,88 %
HBAN HBAN 15,00 14,36 0,65 4,74 % 9,41 %
ASHR ASHR 32,00 31,28 1,41 4,72 % 7,13 %
EUM EUM 15,00 14,44 0,65 4,71 % 8,77 %
GMRE GMRE 12,50 12,20 0,55 4,72 % 7,30 %
VNQ VNQ 103,00 102,13 4,60 4,72 % 5,61 %
TLT TLT 116,00 115,76 5,20 4,70 % 4,92 %
BGS BGS 25,00 23,46 1,05 4,69 % 11,56 %
EFA EFA 67,00 66,36 2,97 4,69 % 5,69 %
FMX FMX 70,00 66,00 2,95 4,68 % 11,02 %
AGX AGX 40,00 37,04 1,65 4,66 % 13,03 %
KHC KHC 40,00 38,56 1,72 4,67 % 8,58 %
KIM KIM 25,00 23,61 1,05 4,65 % 10,82 %
LHX LHX 250,00 240,13 10,70 4,66 % 8,97 %
BCOR BCOR 25,00 22,60 1,00 4,63 % 15,74 %
HEEM HEEM 26,00 25,95 1,15 4,64 % 4,84 %
MGTX MGTX 12,50 11,27 0,50 4,64 % 16,06 %
BXMT BXMT 31,00 30,53 1,35 4,63 % 6,24 %
ALKS ALKS 28,00 26,15 1,15 4,60 % 12,00 %
AWRE AWRE 2,50 2,27 0,10 4,61 % 15,21 %
BVS BVS 10,00 9,08 0,40 4,61 % 15,21 %
IHRT IHRT 12,50 10,20 0,45 4,62 % 28,21 %
PVL PVL 5,00 3,40 0,15 4,62 % 53,85 %
VOE VOE 146,00 145,07 6,40 4,62 % 5,29 %
BMO BMO 105,00 102,49 4,50 4,59 % 7,15 %
ADC ADC 80,00 79,93 3,50 4,58 % 4,67 %
D D 85,00 84,38 3,70 4,59 % 5,35 %
ES ES 95,00 93,31 4,10 4,60 % 6,49 %
RGR RGR 60,00 59,09 2,60 4,60 % 6,21 %
SPWH SPWH 12,50 10,27 0,45 4,58 % 27,36 %
MCD MCD 270,00 265,44 11,60 4,57 % 6,37 %
AYRO AYRO 2,50 1,15 0,05 4,55 % 127,27 %
EWA EWA 23,00 22,98 1,00 4,55 % 4,64 %
HON HON 210,00 202,24 8,80 4,55 % 8,56 %
GNL GNL 15,00 14,99 0,65 4,53 % 4,60 %
NVS NVS 87,50 85,26 3,70 4,54 % 7,28 %
SO SO 80,00 78,30 3,40 4,54 % 6,81 %
THCA THCA 12,50 10,36 0,45 4,54 % 26,14 %
AVID AVID 30,00 27,78 1,20 4,51 % 12,87 %
CL CL 82,50 81,24 3,50 4,50 % 6,12 %
GFL GFL 30,00 29,01 1,25 4,50 % 8,07 %
IXG IXG 72,00 71,85 3,10 4,51 % 4,73 %
IAU IAU 34,00 33,77 1,45 4,49 % 5,18 %
ICD ICD 4,00 3,49 0,15 4,49 % 19,76 %
QSR QSR 62,50 60,48 2,60 4,49 % 7,98 %
SATS SATS 22,50 20,92 0,90 4,50 % 12,39 %
DBE DBE 25,00 24,55 1,05 4,47 % 6,40 %
IVE IVE 150,00 149,90 6,40 4,46 % 4,53 %
PNW PNW 80,00 77,54 3,30 4,45 % 7,76 %
SCHE SCHE 26,00 25,83 1,10 4,45 % 5,14 %
SKT SKT 20,00 17,60 0,75 4,45 % 18,69 %
SVC SVC 10,00 8,21 0,35 4,45 % 27,23 %
MLSS MLSS 2,50 1,18 0,05 4,42 % 121,24 %
PRMW PRMW 15,00 14,15 0,60 4,43 % 10,70 %
EWJ EWJ 58,00 57,26 2,41 4,39 % 5,74 %
IGLB IGLB 56,00 55,74 2,35 4,40 % 4,89 %
VZ VZ 46,00 45,56 1,92 4,40 % 5,41 %
ALE ALE 65,00 63,31 2,65 4,37 % 7,15 %
ALTG ALTG 15,00 13,16 0,55 4,36 % 18,95 %
BLOK BLOK 30,00 25,10 1,05 4,37 % 24,74 %
PAYA PAYA 7,50 7,16 0,30 4,37 % 9,33 %
OHI OHI 35,00 33,50 1,40 4,36 % 9,03 %
APG APG 20,00 17,99 0,75 4,35 % 16,01 %
BIOC BIOC 2,50 1,20 0,05 4,35 % 117,39 %
CIM CIM 10,00 9,60 0,40 4,35 % 8,70 %
SH SH 15,00 14,48 0,60 4,32 % 8,03 %
SPHQ SPHQ 47,00 46,98 1,95 4,33 % 4,37 %
BLFS BLFS 30,00 25,37 1,05 4,32 % 23,36 %
EPD EPD 28,00 27,13 1,12 4,31 % 7,65 %
EWW EWW 50,00 48,41 2,00 4,31 % 7,74 %
RWR RWR 107,00 106,48 4,40 4,31 % 4,82 %
IYR IYR 105,00 103,19 4,25 4,30 % 6,12 %
PDP PDP 78,00 77,63 3,20 4,30 % 4,80 %
AMGN AMGN 255,00 251,08 10,30 4,28 % 5,91 %
CME CME 210,00 202,29 8,30 4,28 % 8,25 %
GD GD 250,00 241,25 9,90 4,28 % 8,06 %
MDVL MDVL 2,50 1,22 0,05 4,27 % 113,68 %
MMM MMM 155,00 151,47 6,20 4,27 % 6,70 %
TM TM 165,00 161,31 6,60 4,27 % 6,65 %
TPB TPB 30,00 25,62 1,05 4,27 % 22,10 %
ESAB ESAB 50,00 45,26 1,85 4,26 % 15,18 %
K K 77,50 75,85 3,10 4,26 % 6,53 %
RDVT RDVT 22,50 22,01 0,90 4,26 % 6,58 %
BIPC BIPC 50,00 47,89 1,95 4,24 % 8,84 %
LBTYK LBTYK 25,00 23,34 0,95 4,24 % 11,66 %
LEGH LEGH 20,00 18,41 0,75 4,25 % 13,25 %
STOR STOR 30,00 29,47 1,20 4,24 % 6,12 %
MCFT MCFT 30,00 26,09 1,05 4,19 % 19,81 %
PSMT PSMT 70,00 65,83 2,65 4,19 % 10,79 %
UCC UCC 34,00 33,50 1,35 4,20 % 5,75 %
AAON AAON 65,00 62,37 2,50 4,18 % 8,57 %
MNOV MNOV 2,50 2,49 0,10 4,18 % 4,60 %
DNB DNB 17,50 16,27 0,65 4,16 % 12,04 %
DZSI DZSI 15,00 13,78 0,55 4,16 % 13,38 %
MOGO MOGO 2,50 1,25 0,05 4,17 % 108,33 %
RWK RWK 91,00 90,24 3,60 4,16 % 5,03 %
SYY SYY 90,00 85,16 3,40 4,16 % 10,08 %
VWO VWO 43,00 42,54 1,70 4,16 % 5,29 %
EVTL EVTL 10,00 7,55 0,30 4,14 % 37,93 %
SDY SDY 131,00 130,89 5,20 4,14 % 4,22 %
T T 19,00 18,37 0,73 4,14 % 7,71 %
IXP IXP 64,85 64,36 2,55 4,13 % 4,92 %
RSP RSP 155,00 151,62 6,00 4,12 % 6,44 %
UNIT UNIT 11,00 10,12 0,40 4,12 % 13,17 %
REM REM 31,00 30,51 1,20 4,09 % 5,77 %
GGB GGB 6,00 5,10 0,20 4,08 % 22,45 %
HSBC HSBC 35,00 33,15 1,30 4,08 % 9,89 %
GLW GLW 40,00 37,18 1,45 4,06 % 11,95 %
PRTS PRTS 10,00 8,99 0,35 4,05 % 15,74 %
DGL DGL 51,00 50,24 1,95 4,04 % 5,61 %
EWT EWT 54,63 52,91 2,05 4,03 % 7,41 %
IWN IWN 160,00 158,47 6,10 4,00 % 5,01 %
SMHI SMHI 7,50 6,50 0,25 4,00 % 20,00 %
ABCB ABCB 50,00 49,75 1,90 3,97 % 4,49 %
HTOO HTOO 10,00 7,84 0,30 3,98 % 32,63 %
CKPT CKPT 2,50 1,31 0,05 3,97 % 98,41 %
IYH IYH 285,00 280,51 10,70 3,97 % 5,63 %
JNJ JNJ 170,00 166,41 6,35 3,97 % 6,21 %
TILE TILE 15,00 13,14 0,50 3,96 % 18,67 %
TIXT TIXT 35,00 31,48 1,20 3,96 % 15,59 %
UROY UROY 5,00 2,63 0,10 3,95 % 97,73 %
ANGI ANGI 7,50 5,28 0,20 3,94 % 47,64 %
PPL PPL 31,00 30,42 1,15 3,93 % 5,91 %
WPRT WPRT 2,00 1,32 0,05 3,94 % 57,48 %
TSEM TSEM 48,00 47,65 1,80 3,93 % 4,69 %
AGNC AGNC 13,00 12,80 0,48 3,90 % 5,52 %
AMBP AMBP 7,50 6,67 0,25 3,89 % 16,82 %
NYC NYC 5,00 4,00 0,15 3,90 % 29,87 %
SAN SAN 3,00 2,67 0,10 3,90 % 16,96 %
KO KO 65,00 64,49 2,41 3,88 % 4,70 %
TLYS TLYS 10,00 8,04 0,30 3,88 % 29,20 %
VYM VYM 110,00 109,67 4,10 3,88 % 4,20 %
EWC EWC 37,00 36,24 1,35 3,87 % 6,05 %
BITS BITS 10,00 9,42 0,35 3,86 % 10,25 %
RF RF 25,00 22,91 0,85 3,85 % 13,33 %
TRC TRC 17,50 16,20 0,60 3,85 % 12,18 %
BBP BBP 51,00 50,14 1,85 3,83 % 5,61 %
ADTN ADTN 25,00 24,49 0,90 3,82 % 5,98 %
IHE IHE 191,00 190,54 7,00 3,81 % 4,06 %
IVOV IVOV 155,00 152,11 5,60 3,82 % 5,79 %
CGEM CGEM 15,00 13,68 0,50 3,79 % 13,81 %
PM PM 105,00 101,00 3,70 3,80 % 7,91 %
EWX EWX 51,00 50,85 1,85 3,78 % 4,08 %
RAVE RAVE 2,50 1,38 0,05 3,76 % 87,97 %
UP UP 5,00 2,77 0,10 3,75 % 87,62 %
BHE BHE 30,00 27,79 1,00 3,73 % 11,98 %
KMB KMB 140,00 136,45 4,90 3,72 % 6,42 %
SIBN SIBN 17,50 16,70 0,60 3,73 % 8,70 %
DS DS 2,50 1,40 0,05 3,70 % 85,19 %
FXZ FXZ 65,00 64,68 2,30 3,69 % 4,20 %
ARLO ARLO 8,00 7,05 0,25 3,68 % 17,65 %
CLW CLW 50,00 45,21 1,60 3,67 % 14,65 %
PGM PGM 44,00 43,80 1,55 3,67 % 4,14 %
VONE VONE 196,00 195,19 6,90 3,66 % 4,09 %
HSII HSII 35,00 31,47 1,10 3,62 % 15,25 %
CNXN CNXN 55,00 50,26 1,75 3,61 % 13,38 %
EMQQ EMQQ 32,00 31,56 1,10 3,61 % 5,06 %
LYLT LYLT 5,00 2,87 0,10 3,61 % 80,51 %
VTOL VTOL 30,00 28,79 1,00 3,60 % 7,95 %
FTDR FTDR 30,00 26,05 0,90 3,58 % 19,28 %
OGS OGS 85,00 82,61 2,85 3,57 % 6,57 %
DUK DUK 115,00 110,98 3,80 3,55 % 7,30 %
FNX FNX 97,00 96,21 3,30 3,55 % 4,40 %
GSLC GSLC 85,00 84,64 2,90 3,55 % 3,99 %
RWJ RWJ 121,00 120,05 4,10 3,54 % 4,36 %
ADVM ADVM 2,50 1,47 0,05 3,52 % 76,06 %
FLUX FLUX 5,00 2,94 0,10 3,52 % 76,06 %
ENZL ENZL 51,00 50,21 1,70 3,50 % 5,13 %
HRL HRL 52,50 50,20 1,70 3,51 % 8,25 %
VDC VDC 195,00 194,60 6,60 3,51 % 3,72 %
CBZ CBZ 50,00 46,33 1,55 3,46 % 11,66 %
FSK FSK 22,50 22,37 0,75 3,47 % 4,06 %
SGDM SGDM 24,00 23,80 0,80 3,48 % 4,35 %
GROY GROY 5,00 2,99 0,10 3,46 % 73,01 %
WFH WFH 53,00 52,42 1,75 3,45 % 4,60 %
NETZ NETZ 53,00 52,69 1,75 3,44 % 4,04 %
SPDN SPDN 16,00 15,06 0,50 3,43 % 9,89 %
LBAI LBAI 17,50 16,63 0,55 3,42 % 8,83 %
MDLZ MDLZ 67,50 65,22 2,15 3,41 % 7,02 %
SCHD SCHD 78,00 77,28 2,55 3,41 % 4,38 %
TBLA TBLA 5,00 3,04 0,10 3,40 % 70,07 %
TEO TEO 4,73 4,57 0,15 3,39 % 7,01 %
BFI BFI 5,00 3,07 0,10 3,37 % 68,35 %
GOEX GOEX 25,00 24,59 0,80 3,36 % 5,09 %
ETWO ETWO 10,00 7,71 0,25 3,35 % 34,05 %
MC MC 50,00 47,78 1,55 3,35 % 8,15 %
UL UL 50,00 47,76 1,55 3,35 % 8,20 %
NLY NLY 7,00 6,80 0,22 3,34 % 6,38 %
IVOG IVOG 187,00 186,89 6,00 3,32 % 3,38 %
REK REK 18,00 17,24 0,55 3,30 % 7,85 %
SCHH SCHH 24,00 23,52 0,75 3,29 % 5,42 %
MMSI MMSI 65,00 62,98 2,00 3,28 % 6,59 %
NETL NETL 29,00 28,30 0,90 3,28 % 5,82 %
KT KT 15,00 14,21 0,45 3,27 % 9,01 %
ACWI ACWI 93,00 92,65 2,90 3,23 % 3,62 %
WPC WPC 90,00 87,88 2,75 3,23 % 5,72 %
IGHG IGHG 71,00 70,82 2,20 3,21 % 3,47 %
LD LD 49,00 48,30 1,50 3,21 % 4,71 %
AQN AQN 15,00 14,54 0,45 3,19 % 6,46 %
RYH RYH 295,00 290,47 9,00 3,20 % 4,81 %
STWD STWD 25,00 24,20 0,75 3,20 % 6,61 %
GNSS GNSS 5,00 3,24 0,10 3,18 % 59,24 %
VICI VICI 37,50 35,60 1,10 3,19 % 8,70 %
CAPL CAPL 22,50 21,36 0,65 3,14 % 8,67 %
EWU EWU 32,00 31,27 0,95 3,13 % 5,54 %
KREF KREF 20,00 19,74 0,60 3,13 % 4,49 %
BCSF BCSF 15,00 14,91 0,45 3,11 % 3,73 %
PFS PFS 25,00 24,90 0,75 3,11 % 3,52 %
PSTL PSTL 17,50 16,61 0,50 3,10 % 8,63 %
REG REG 70,00 66,30 2,00 3,11 % 8,86 %
VTWV VTWV 139,00 138,90 4,20 3,12 % 3,19 %
RHS RHS 173,00 172,89 5,20 3,10 % 3,17 %
EWN EWN 39,00 38,46 1,15 3,08 % 4,53 %
IWD IWD 165,00 160,48 4,80 3,08 % 5,99 %
RBBN RBBN 5,00 3,36 0,10 3,07 % 53,37 %
CORN CORN 30,00 25,37 0,75 3,05 % 21,85 %
FOA FOA 2,50 1,69 0,05 3,05 % 52,44 %
SLY SLY 92,00 91,53 2,70 3,04 % 3,57 %
BNS BNS 65,00 62,05 1,80 2,99 % 7,88 %
ED ED 105,00 100,29 2,90 2,98 % 7,81 %
EMB EMB 90,00 90,00 2,61 2,99 % 2,99 %
CGAU CGAU 7,50 5,19 0,15 2,98 % 48,81 %
SGDJ SGDJ 30,00 29,42 0,85 2,98 % 5,01 %
ABR ABR 17,50 15,65 0,45 2,96 % 15,09 %
FAF FAF 60,00 59,27 1,70 2,95 % 4,22 %
CSTE CSTE 12,50 10,50 0,30 2,94 % 22,55 %
MTVR MTVR 18,00 17,49 0,50 2,94 % 5,97 %
DAIO DAIO 5,00 3,52 0,10 2,92 % 46,20 %
ACEL ACEL 12,50 10,63 0,30 2,90 % 21,01 %
MO MO 47,50 45,28 1,28 2,91 % 7,95 %
ENB ENB 45,00 42,72 1,20 2,89 % 8,38 %
FYC FYC 65,00 64,57 1,80 2,87 % 3,55 %
SPOK SPOK 7,50 7,17 0,20 2,87 % 7,60 %
AIMC AIMC 50,00 45,11 1,25 2,85 % 14,00 %
CHD CHD 90,00 87,70 2,40 2,81 % 5,51 %
QABA QABA 57,00 56,50 1,55 2,82 % 3,73 %
RUTH RUTH 22,50 20,08 0,55 2,82 % 15,21 %
MRCY MRCY 55,00 51,44 1,40 2,80 % 9,91 %
SPYX SPYX 105,00 104,46 2,85 2,80 % 3,34 %
FELE FELE 100,00 96,12 2,60 2,78 % 6,93 %
KVHI KVHI 10,00 9,25 0,25 2,78 % 11,11 %
UDR UDR 55,00 50,01 1,35 2,77 % 13,04 %
VTHR VTHR 193,00 192,51 5,20 2,78 % 3,04 %
WHF WHF 15,00 14,80 0,40 2,78 % 4,17 %
IOO IOO 72,00 71,19 1,90 2,74 % 3,91 %
CIO CIO 15,00 13,18 0,35 2,73 % 16,91 %
DLN DLN 64,00 63,93 1,70 2,73 % 2,84 %
GIFI GIFI 5,00 3,77 0,10 2,72 % 36,24 %
LXFR LXFR 17,50 16,97 0,45 2,72 % 5,93 %
VNO VNO 35,00 30,26 0,80 2,72 % 18,80 %
CALF CALF 40,00 39,99 1,05 2,70 % 2,72 %
NBHC NBHC 45,00 43,66 1,15 2,71 % 5,86 %
ACWV ACWV 100,00 99,50 2,60 2,68 % 3,20 %
INDS INDS 46,00 45,80 1,20 2,69 % 3,14 %
NWS NWS 20,00 19,07 0,50 2,69 % 7,70 %
ESGE ESGE 33,00 32,89 0,85 2,65 % 3,00 %
EWH EWH 22,00 21,28 0,55 2,65 % 6,13 %
GENC GENC 10,00 9,70 0,25 2,65 % 5,82 %
FLS FLS 40,00 35,19 0,90 2,62 % 16,65 %
CDMO CDMO 20,00 19,69 0,50 2,61 % 4,22 %
RVLP RVLP 2,00 1,97 0,05 2,60 % 4,17 %
DVY DVY 130,00 126,64 3,20 2,59 % 5,31 %
RXI RXI 147,00 146,44 3,70 2,59 % 2,98 %
BFIN BFIN 10,00 9,95 0,25 2,58 % 3,09 %
UGI UGI 45,00 41,66 1,05 2,59 % 10,81 %
FXE FXE 95,00 93,89 2,35 2,57 % 3,78 %
ASLE ASLE 22,50 20,17 0,50 2,54 % 14,39 %
NABL NABL 12,50 10,10 0,25 2,54 % 26,90 %
TTSH TTSH 4,35 4,06 0,10 2,53 % 9,85 %
BRDG BRDG 20,00 18,37 0,45 2,51 % 11,61 %
TRIN TRIN 17,50 16,31 0,40 2,51 % 9,99 %
QUS QUS 120,00 119,41 2,90 2,49 % 3,00 %
RELX RELX 30,00 29,01 0,70 2,47 % 5,97 %
TNC TNC 75,00 70,37 1,70 2,48 % 9,22 %
CPB CPB 55,00 50,19 1,20 2,45 % 12,27 %
RGCO RGCO 22,50 20,98 0,50 2,44 % 9,86 %
LPL LPL 7,50 6,34 0,15 2,42 % 21,16 %
UUP UUP 29,00 28,48 0,67 2,41 % 4,28 %
SPXN SPXN 92,00 91,11 2,10 2,36 % 3,36 %
LDEM LDEM 48,00 47,96 1,10 2,35 % 2,43 %
VBTX VBTX 35,00 33,16 0,75 2,31 % 7,99 %
KNOP KNOP 20,00 17,90 0,40 2,29 % 14,29 %
ELP ELP 7,50 6,81 0,15 2,25 % 12,61 %
IPOF IPOF 10,00 9,99 0,22 2,25 % 2,35 %
BKCH BKCH 10,00 9,14 0,20 2,24 % 11,86 %
GPP GPP 15,00 13,70 0,30 2,24 % 11,94 %
HYG HYG 79,00 78,80 1,72 2,23 % 2,49 %
IEF IEF 105,00 104,01 2,28 2,24 % 3,21 %
IGIB IGIB 53,00 52,63 1,15 2,23 % 2,95 %
JSPR JSPR 2,50 2,28 0,05 2,24 % 12,10 %
USIG USIG 53,00 52,38 1,15 2,24 % 3,46 %
ATO ATO 120,00 117,39 2,55 2,22 % 4,49 %
FFIN FFIN 50,00 45,96 1,00 2,22 % 11,21 %
OMAB OMAB 60,00 55,39 1,20 2,21 % 10,72 %
ATCO ATCO 15,00 14,01 0,30 2,19 % 9,42 %
ESSA ESSA 20,00 18,60 0,40 2,20 % 9,89 %
KYN KYN 10,00 9,31 0,20 2,20 % 9,77 %
LQD LQD 115,00 114,16 2,46 2,20 % 2,95 %
ICMB ICMB 5,00 4,68 0,10 2,18 % 9,17 %
HEFA HEFA 34,00 33,18 0,70 2,16 % 4,68 %
DNAY DNAY 2,50 2,41 0,05 2,12 % 5,93 %
GURU GURU 39,00 38,55 0,80 2,12 % 3,30 %
CPIX CPIX 2,50 2,45 0,05 2,08 % 4,17 %
FNY FNY 64,00 63,79 1,30 2,08 % 2,42 %
HMC HMC 30,00 27,23 0,55 2,06 % 12,44 %
CLBK CLBK 22,50 22,47 0,45 2,04 % 2,18 %
IRBT IRBT 60,00 59,78 1,20 2,05 % 2,42 %
VRE VRE 15,00 14,90 0,30 2,05 % 2,74 %
ENFR ENFR 23,00 22,61 0,45 2,03 % 3,79 %
VCTR VCTR 35,00 30,02 0,60 2,04 % 18,97 %
FLO FLO 30,00 27,66 0,55 2,03 % 10,64 %
BBIN BBIN 51,00 50,56 1,00 2,02 % 2,91 %
PAYS PAYS 5,00 2,52 0,05 2,02 % 102,43 %
AUDC AUDC 25,00 22,97 0,45 2,00 % 11,01 %
JNK JNK 98,00 97,38 1,90 1,99 % 2,64 %
RITM RITM 11,00 10,24 0,20 1,99 % 9,56 %
SJB SJB 19,00 18,22 0,35 1,96 % 6,32 %
BGSF BGSF 15,00 13,10 0,25 1,95 % 16,77 %
PUNK PUNK 19,00 18,44 0,35 1,94 % 5,05 %
CTS CTS 45,00 42,48 0,80 1,92 % 7,98 %
GVI GVI 107,00 106,23 2,00 1,92 % 2,65 %
TRP TRP 55,00 50,27 0,95 1,93 % 11,52 %
PMCB PMCB 5,00 2,66 0,05 1,92 % 91,57 %
GSIE GSIE 30,00 29,73 0,55 1,88 % 2,81 %
HRZN HRZN 15,00 13,84 0,25 1,84 % 10,38 %
CAAP CAAP 7,50 5,61 0,10 1,81 % 36,12 %
CEW CEW 17,00 16,80 0,30 1,82 % 3,06 %
EFAX EFAX 70,00 69,91 1,25 1,82 % 1,95 %
HYLD HYLD 28,00 28,00 0,50 1,82 % 1,82 %
EWMC EWMC 91,00 90,19 1,60 1,81 % 2,73 %
INFN INFN 6,00 5,63 0,10 1,81 % 8,50 %
FAB FAB 74,00 73,80 1,30 1,79 % 2,07 %
BBC BBC 29,00 28,63 0,50 1,78 % 3,09 %
NOBL NOBL 95,00 94,52 1,65 1,78 % 2,29 %
CSD CSD 58,00 57,83 1,00 1,76 % 2,05 %
COLD COLD 35,00 32,45 0,55 1,72 % 9,72 %
TIP TIP 116,00 115,37 1,95 1,72 % 2,27 %
HNI HNI 40,00 35,91 0,60 1,70 % 13,28 %
NEWP NEWP 5,00 2,99 0,05 1,70 % 70,07 %
RUSHA RUSHA 55,00 50,67 0,85 1,71 % 10,40 %
LQDI LQDI 28,00 27,23 0,45 1,68 % 4,55 %
GBT GBT 67,50 67,04 1,10 1,67 % 2,37 %
NYMT NYMT 3,50 3,06 0,05 1,66 % 16,28 %
VNQI VNQI 47,00 46,16 0,75 1,65 % 3,50 %
DOZR DOZR 32,00 31,01 0,50 1,64 % 4,88 %
MBB MBB 100,00 99,14 1,60 1,64 % 2,52 %
BTI BTI 45,00 40,72 0,65 1,62 % 12,30 %
MESA MESA 5,00 3,15 0,05 1,62 % 61,55 %
SID SID 5,00 3,16 0,05 1,61 % 60,77 %
WABC WABC 65,00 60,02 0,95 1,61 % 10,04 %
CXDO CXDO 5,00 3,18 0,05 1,60 % 59,74 %
EINC EINC 65,00 64,43 1,00 1,58 % 2,47 %
MIMO MIMO 5,00 3,25 0,05 1,56 % 56,25 %
OILK OILK 49,00 48,98 0,75 1,56 % 1,60 %
EDIV EDIV 27,00 26,36 0,40 1,54 % 4,01 %
FXC FXC 76,00 75,83 1,15 1,54 % 1,77 %
IGF IGF 50,00 49,66 0,75 1,53 % 2,23 %
IHY IHY 20,00 20,00 0,30 1,52 % 1,52 %
IPOD IPOD 10,00 9,98 0,15 1,53 % 1,73 %
IRIX IRIX 5,00 3,37 0,05 1,51 % 50,60 %
NSA NSA 60,00 57,40 0,85 1,50 % 6,10 %
NTWK NTWK 5,00 3,37 0,05 1,51 % 50,60 %
AM AM 12,50 10,26 0,15 1,48 % 23,64 %
BIV BIV 80,00 79,09 1,15 1,48 % 2,64 %
BRMK BRMK 7,50 6,91 0,10 1,47 % 10,21 %
DES DES 32,00 31,15 0,45 1,47 % 4,23 %
AADI AADI 15,00 13,95 0,20 1,45 % 9,09 %
DIV DIV 21,00 20,90 0,30 1,46 % 1,94 %
MDU MDU 35,00 31,20 0,45 1,46 % 13,82 %
FHI FHI 40,00 35,34 0,50 1,44 % 14,81 %
PSR PSR 107,00 106,28 1,50 1,43 % 2,12 %
STBA STBA 35,00 32,00 0,45 1,43 % 10,94 %
IEI IEI 120,00 119,76 1,65 1,40 % 1,60 %
NFG NFG 75,00 72,11 1,00 1,41 % 5,47 %
VGIT VGIT 62,00 61,44 0,85 1,40 % 2,33 %
EPP EPP 45,00 44,33 0,60 1,37 % 2,90 %
ILCB ILCB 60,00 59,08 0,80 1,37 % 2,95 %
MFGP MFGP 5,00 3,67 0,05 1,38 % 38,12 %
NHI NHI 70,00 66,16 0,90 1,38 % 7,26 %
BCM BCM 45,00 44,89 0,60 1,35 % 1,61 %
GSIT GSIT 5,00 3,74 0,05 1,36 % 35,50 %
TMFC TMFC 38,00 37,33 0,50 1,36 % 3,18 %
EVEX EVEX 10,00 7,57 0,10 1,34 % 33,87 %
NMR NMR 5,00 3,80 0,05 1,33 % 33,33 %
JEPI JEPI 58,00 57,67 0,75 1,32 % 1,90 %
LAKE LAKE 17,50 15,62 0,20 1,30 % 13,49 %
EQC EQC 30,00 27,73 0,35 1,28 % 9,59 %
GAIN GAIN 17,50 15,82 0,20 1,28 % 12,04 %
PGRE PGRE 10,00 7,87 0,10 1,29 % 28,70 %
PMT PMT 17,50 15,71 0,20 1,29 % 12,83 %
GREE GREE 5,00 4,05 0,05 1,25 % 25,00 %
OGIG OGIG 33,00 32,24 0,40 1,26 % 3,64 %
ARCC ARCC 22,00 20,47 0,25 1,24 % 8,80 %
CENT CENT 50,00 45,17 0,55 1,23 % 12,06 %
CMF CMF 58,00 57,84 0,70 1,23 % 1,51 %
IQM IQM 42,00 41,50 0,50 1,22 % 2,45 %
SFE SFE 5,00 4,15 0,05 1,22 % 21,95 %
AIP AIP 10,00 8,37 0,10 1,21 % 20,92 %
CYB CYB 26,00 25,70 0,30 1,18 % 2,36 %
GCMG GCMG 10,00 8,68 0,10 1,17 % 16,55 %
JXI JXI 66,00 65,23 0,75 1,16 % 2,36 %
QCRH QCRH 65,00 60,45 0,70 1,17 % 8,79 %
USAP USAP 10,00 8,70 0,10 1,16 % 16,28 %
BDN BDN 10,00 8,85 0,10 1,14 % 14,29 %
RPRX RPRX 45,00 43,95 0,50 1,15 % 3,57 %
SPXT SPXT 74,00 73,54 0,80 1,10 % 1,73 %
DGT DGT 104,00 103,17 1,10 1,08 % 1,90 %
FBC FBC 45,00 42,34 0,45 1,07 % 7,42 %
GCLN GCLN 43,00 42,40 0,45 1,07 % 2,50 %
ANGL ANGL 29,00 28,66 0,30 1,06 % 2,26 %
GLOV GLOV 38,00 37,87 0,40 1,07 % 1,41 %
CMBS CMBS 49,00 48,31 0,50 1,05 % 2,49 %
SCHF SCHF 34,00 33,61 0,35 1,05 % 2,22 %
SPMO SPMO 58,00 57,67 0,60 1,05 % 1,63 %
FPAC FPAC 10,00 9,86 0,10 1,02 % 2,46 %
HAAC HAAC 10,00 9,94 0,10 1,02 % 1,63 %
MTG MTG 16,00 15,14 0,15 1,00 % 6,74 %
SATL SATL 7,50 5,02 0,05 1,01 % 50,91 %
VYGG VYGG 10,00 9,96 0,10 1,01 % 1,42 %
While we really try to make sure that all data on this website is correct end-of-day data, errors are always possible. So always check current market conditions and prices with your broker and/or main data vendor. This website is meant to be an educational tool for your idea generation, therefore never act upon it's content directly.